Csapodi Csaba, Gergely Pál (szerk.): Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa I. 1952–1961 (1962)

XII. Matematikai tudományok - XIII. Fizikai tudományok

í - 40 ­FENYVES ERVIN Önkioltó GM-csövek megszólalási valósziniisége ionizáló kozmikus sugárzási részecskékre. 85 1. 1 mell. T. Kand. Opp: Sz.ala y Sándor, Bozoky László. 1955. 621.587.42 4 Diss. 200 FENYVES ERVIN 50 GeV körüli neutronok ütközési hatáskeresztmetszetének vizsgála­ta ólomban. 74 1. Dr. Opp: Jánoss. y Lajos, Szalay Sán­dor, Mar x György, i960. 5,59.172.4:546.81 5 Diss. 1249 GÁSPÁR REZSŐ A félvezető' szelén és tellur elekt­ronszerkezete. 77 1. T. Dr. Opp: Gombá s Pál, Bud ó Ágoston, Neugebaue r Tibor. I956. 559.185.5:546.25/2 4 Diss. 554 GERGELY GYÖRGY Cinkszulfid tipusu lumineszkáló anyagok abszorpciója és hatásfoka. 117 1. T. Kand. Opp: Gyula i Zoltán, Gombai Lajos. 1957. 555.54:546.47*22 1 Diss. 445 GILDE FERENC Az átmeneti fémek oktaéderes cia­nid -komplexeinek elektronterei az LCAO-módszerrel. 92 1. T. Kand. Opp: Gáspá r Rezsó', Hoffmann Tibor. 1959. GYARMATI ISTVÁN A termodinamika elveiről. I67, 12 l.T Kand. Opp: Gombá s Pál, Kóny a Albert, Fénye s Imre. 1959. 556/75 5 Diss. 918 HAHN EMIL Elektronkicseréló'dés számitása az elektronok rugalmas ütközésénél. 84 1.. T. Kand. Opp: Gáspá r Rezsó', Horvát h Já­nos. 195 7. 559.175.1 6 Diss. 557 HEDVIG PÉTER Magneto-optikai jelenségek vizsgálata mikrohullámokon. (Paramágneses rezo­nanciajelenség különböző' mágnestér­orientációk esetén.) 122 1. T. Kand. Opp:. Hoffman n -Tibor, Nag y Ele­mér. 1958. 558.56.029.6:558,6 1 Diss. 796 HOFFMANN TIBOR Egyvegyértékű fémek olvadásának el­mélete. 45 1. T. Dr. Opp: Gombá s Pál, Scha. y Géza, Neugebaue r Tibor. 1956. 556.421:546.5/. 9 Diss. 543 HUSSEIN ABDEL RAHMAN ABDO ELKHOLY Réz-arany ötvözet rend-rendezetlen átalakulásának kinetikájáról. 95 1- 1 Kand. Opp: Pá l Lénárd, Hoffman n Ti­bor.' 1961. 669.55 ,21.017. 5 Diss. 1641 555.558:559.194:541.4 9 Diss. 8бО

Next

/
Oldalképek
Tartalom