Csapodi Csaba, Gergely Pál (szerk.): Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa I. 1952–1961 (1962)

XVIII. Orvostudományok

- 106 - I PREIMERSZKY TIBOR A rádioaktiv szennyeződés és men­tesítés néhány sugáregészségügyi kérdése. 157 1. T. Kand. Opp: Zs,ebő k Zoltán, Bozóky Lászlód 1961. 614.898.5:661.87 9 Diss. 1388 REHÁK RUDOLF A fogak és a fogivek méreteinek, valamint a koronái és gyökércsu­csi alapivek, viszonyának orthodon­tia! kiértékelése. 65 1. T. Kand. Opp: Ádler Péter, kemény Imre. 1956. 616.514-089.2 5 Diss. 274 RÉNYI-VÁMOS FERENC Ujabb vizsgálatok egyes szervek nyirokrendszere terén. 250 1. T. Etr. Opp: Hetény i Géza, Gömöri Pál, Harangh y László. 1954. 616.42-O9 I Diss. 55 RICHTER ANDRÁS A mucoid anyagok tanulmányozása a gerxnc degenerativ betegségeiben. 185,13 1,4 t. т. Kand. Opp: Bang a Ilona, Petrányi Gyula, i960» 616.711-018.5:547.965. 1 Diss. 1053 RINGÉ LHANN BÉLA Adatok a vásforgalom kórélettaná­hoz. 149 1. т. Kand. Opp: Só s József, Fische r An­tal.' 1958.' " 612.126/72:616-09 2 Diss. 752 612.592.697.2:616-092 R0BICSEK FERENC Adatok a vitiumok sebeszi patoló­giájához. 173, 18 1. T. Kand. Opp: Kudás z József, Petri Gábor. 1955. 616.126-08 9 Diss. 208 R0DÉ IVÁN A melanoblastoma klinikai és sugár­biológiai tulajdonságai. 447 1. T. Dr. Opp: Harangh y László. Rat.kóczy Nándor, Szodora i Rajos . 1957. 6 16-006.81.0 4 Diss. 269 RÓNA GYÖRGY A glomerulosclerosis. 167 1. Kand. Opp: Romhány i György, Farkas Károly. 1954. 6l6.611-00 4 Diss. 37 RÓZSAHEGYI ISTVÁN A caissonbetegségről. 112 (14) 1. Kand. Opp: Jene y Endre, Szabó György. 1958. 616-001.1 1 Diss. 711 RUDNAI OTTÓ A poliomyelitis néhány járványtani sajátosságának vizsgálata hazánk­ban. 168 l/ Kand. Oppí Ku n Lajos, Alföld y Zol­tán. I960. б1б/988/25:б1б-05б.22(459)''П9" Dise,- 1245

Next

/
Oldalképek
Tartalom