Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, I.

STAUD GÉZA A MAGYARORSZÁGI JEZSUITA ISKOLAI SZÍNJÁTÉKOK FORRÁSAI I. ijói-ijji FONTÉ S LUDORUM SCENICORUM IN SCHOL1S S.J. HUNGÁRIÁÉ cPars prima

Next

/
Oldalképek
Tartalom