Apor Éva, Ecsedy Ildikó (szerk.): Hungarian publications on Asia and Africa : 1950-1962 : A selected bibliography = Magyar szerzők Ázsiáról és Afrikáról : 1950-1962 : Válogatott bibliográfia

ÁZSIA - IV. Távol-Kelet

496. MIKLÓS PÁL [transi.]: Kuo Mo-zso, Ifjúkor. (Vo ti tung nien.) (Önéletrajz. Ford. —. Jegyz. Csongor Barnabás.) Bp. 1961, Europa. 322 p. 1 t. Youth. (Wo ti t'ung nien.) An autobiography by Kuo Mo-jo. 497. MIKLÓS PÁL [transi.]: Kuo Mo-zso, Egyetemi éveim. (Önéletrajzi írások.) (Ford., jegyz.: —.) Bp. 1962, Európa. 376 p. My undergraduate years. An autobiography by Kuo Mo-jo. 498. NÁNÁSI GYÖRGY [transi.]: Ou-jang San, A nép szolgája. Regény. (Ford. —.) Bp. 1952, Szépirod. K. 214 p. The servant of the people. A novel by Ou-yang Shan. 499. PÁLOS ISTVÁN [transi.]: Pa Csin, A nyugalom kertje. (Hszi-jüan.) (Kisregény. Ford. —. Utószó: Tőkei Ferenc. 111. Vincze Lajos.) Bp. 1962, Európa. 215 p. The garden of tranquillity (Hsi-yüan). A novel by Pa Chin. 500. SOMOGYI GYÖRGYNÉ [transi]: Csou Li-po, Orkán. Regény. (Ford. —.) Bp. 1951, Szépirod. K. 211 p. Hurricane. A novel by Chou Li-po. 501. VARGA ILONA [transi.]: Virágos gyertyák avagy egy jó házasság története. (Hao csiu csuan.) (Regény. Németből ford. —. A verseket ford. Károlyi Amy. Bev. Tökei Ferenc.) Bp. 1959, Európa. 398 p. Flowered candles or the story of a good marriage (Hao ch'iu chuan). A novel. Other Works — Egyéb 502. A nagy kohó. (Kínai elbeszélések és versek.) 1958. (Antológia. Vál. —. Az utószót írta Galla Endre.) Bp. 1959, Európa. 145 p. The big furnace. An anthology of short stories and verses. 503. TŐKEI FERENC [transi.]: Lu Hszin, Vadfüvek. (Je-cao.) Versek pró­zában. (Ford., az utószót és a jegyz. írta —. 111. Bozóky Mária.) Bp. 1961, Helikon. 188 p. Wild grass (Yeh-ts'ao). Verses in prose by Lu Hsin. 504. TŐKEI FERENC [transi.]: Kínai filozófia. Szöveggyűjtemény. Ókor. 1. köt, Vál., ford., bev. és jegyz.: —. Bp. 1962, Akad. K. 401 p. Filozófiai írók tára. U. F. 22.| The Chinese philosophy. Collection of texts. Antiquity. I . 72

Next

/
Oldalképek
Tartalom