Fülep Lajos levelezése VII.

Levelek

Ezt a készséget ez úton is nagyon köszönöm. Ha sikerre visz is, sajnos, erre a télre már nem vehetem hasznát, megint csak fázhatok - nekem pedig már nem sok telem van hátra, az meg különösen nem közömbös, hogy munkámra kedvező körülmények között élek-e vagy nem. Mindenképpen igen örülnék neki, ha itt személyesen ismerné meg ezt a hely­zetet is, és kérem is, segítsen, ha tud. Neked pedig elnézésedet kérem a háborgatásért és a jószándékot szívből köszönve szívből üdvözöl Fülep Lajos A helynév a feladóból. MTAKK. Ms 4585/9. Autogr. fogalmazvány aláírás nélkül. A címzés a fogalmazvány végén: Mihályfi Ernő főszerkesztő úrnak Budapest VII. Lenin körút 9-11. Magyar Nemzet szerkesztősége. Melléírva: „a név nagy betűkkel és főszerkesztő úrnak vele egy sorban". Feladó (ajánlott szelvényen:) Fülep Lajos Bp. II. Széher út 22. 1 Az egykori Dohnányi-villát a ház lakói által közösen alkalmazott fűtő központilag fűtötte. A nagy belmagasságú lakások között is FL-é volt a leghidegebb, amely a kert felől földszinti, az utca fe­lől alagsori fekvésű volt. FL villany hősugárzókkal szerette volna pótolni a fűtést, de a villany­órája nem bírt el nagyobb terhelést, az Elektromos Művek pedig több alkalommal megtagadta ki­cserélését erősebb kapacitásúra. - A fűtési problémák nem ekkor kezdődtek: FL már 1969. I. 20-i (3050. sz.) levelében „harmadéve", tehát 1966/1967 telén ez ügyben Mihályfitól kapott segítségre utal, amikor újabb kérése viszonzásául felajánlotta az Ady-cikk sorozatot. Ld. még 3050., 3119. sz. 2 A Magyar Nemzet 1969. VII. 20-i számában (14.) a „Tisztelt Szerkesztőség!" c. rovatban jelent meg „Kérés az Elektromos Művek Igazgatóságának" címmel FL levele a Széher út 22-24. ház lakói­nak nevében. Azt panaszolta, hogy mivel a villanyvezeték az utcáról a fák lombja között vezet be az épületbe, a szél gyakran zárlatot okoz, s a helyzetet a lakók nem tudják megoldani. 3123. FÜLEP LAJOS-GÁL ISTVÁNNAK Kedves Gál, köszönöm a nagyon érdekes cikket.' Mi mindenről nem tudunk! És Szívből üdvözli Mindnyájukat A helynév a feladó alapján. Magántulajdonban. Kézírás postai levelezőlapon. Címzés: Dr Gál István úrnak H V. Városház utca 16. félem. Feladó (bélyegző:) Fülep Lajos Budapest II., Széher út 22 1 Gál István: Sir Philip Sidney's Guidebook to Hungary. = Angol Filológiai Tanulmányok 4. [Deb­recen] 1969. 53-64. Dedikációja: „Fülep Lajosnak a régi szeretettel Gál István Bp. 1969. okt. 9." [Bp.] 1969. X. 12. micsoda múlt! Fülep Lajos 495

Next

/
Oldalképek
Tartalom