Fülep Lajos levelezése I.

Levelek

184. MÁRFFY ÖDÖN - FÜLEP LAJOSNAK [Bp. 1911. IV. 15. után] Kedves Lajos A Népműv.felésbeli] cikk 1 igen jó. Reménylem már megkaptad a ,,Népműv.[elés]" egy példányát, ha nem, ma vagy holnap megjön. A pénz is. Most olvasom a Szellemet. 2 Annyi új gondolat van benne s különösen a Te munkád­ban, hogy újból el kell olvasnom, hogy egész tisztán lássam az egészet. Annyit már most konstatálhatok, hogy rendkívül értékes, komoly a megjelenése, hang­ja, szelleme és csodálatoskép sokkal nagyobb érdeklődést tapasztalok iránta minden felől, mint ahogy gondolni lehetett. A Tiedben igen izgató gondolatok vannak, de oly tömören van írva, hogy lehetetlen egyszeri olvasás után konkréten hozzászólni. A napokban még egyszer elolvasom. A főváros pedagógiai könyvtáránál megrendelték 2 példányban. Sőt ígéretet kaptam arra nézve, hogy iskolák, kultúrintézetek számára is megrendelik. A könyvtár vezetője (Ozorai dr.) 3 azt ajánlotta, hogy egy-két sorban írj beadványt a szék[es]főv.[árosi] Ta­nácshoz címezve és ebben kérd ezt. - Küldd el nekem. A közokt.[atási] minisztériumnál is fog menni, a napokban érdeklődöm. A jövő héten nyílik meg kiállításunk 4 a Nemz.[eti] Salonban és most összeállítgatom a dolgaimat. Kevés van, 5-6 darab. Küldök majd fotót a képeimről. Nem bizonyos, hogy jöhetek-e idén Olaszországba, talán ősszel! írj ha ráérsz, én is gyakrabban fogok, ölel Ödön Kérlek egy kártyán figyelmeztess az írod.[almi] díj terminusát írjam meg, még nem tudom. 5 A tartalom alapján datálva: FL-nak a levél elején említett cikke 1911. IV. 15-én jeleni meg. MTAK Kézirattár Ms 4588/308. Kézírás. Firenzébe írt levél. Márffy Ödön ld. 7/1. 1 FL: Művészi nevelés az iskolában. - Népművelés, 1911. IV. 15. A folyóiratot Bárczy István és Wildner Ödön szerkesztette. 2 Ld. 156/7. 3 Ozorai Frigyes (1879-?) szakíró, tanár. Ekkor a IV. ker. községi főreáliskola és az Aréna-úti női keres­kedelmi iskola tanára. A Pedagógiai Könyvtár vezetőjeként a Tiszti címtárban csak 1917-től szerepel, mint középiskolai igazgató. 4 A Nyolcak kiállítása 1911. IV. 29-én nyílt meg. 3 Talán a főváros jubileumi Ferenc József díjára utal, amelyet FL 1912-ben elnyert. 185. ALEXANDER BERNÁT - FÜLEP LAJOSNAK Bp. 1911. IV. 24. Kedves Fülep úr, Csak most érkeztem haza és itt találom k.[edves] levelét, 1 amelyre egyelőre ennyit. Mindenekelőtt gratulálok az első füzethez, 2 melyet azonban még nem olvastam végig, 229

Next

/
Oldalképek
Tartalom