Fekete Gézáné (szerk.): Évszázadok kultúrája az Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában.

Az állomány kialakulásának forrásai - Adományok

39. A Reiner-család 1907. okt. 15-én kelt levelében Reiner Zsigmond (1862—1907) miniszteri titkárnak értékes könyvtárát felajánlotta az Akadémiának 40. Széchenyi István kézirathagyatéka, kiegészülve a további évek gyűjtőmunkájának eredményével, az 1905. nov. 3-án megnyűt Széchenyi-múzeumban nyert elhelyezést. A gyűjtemény Széchenyi kéziratait, levele­zését, jegyzeteit, műveinek valamennyi kiadását, életére és működésére vonatkozó publikációkat, személyéhez fűződő ereklyéket, arcképeket, szobrokat tartalmazza. A Széchenyi-gyűjtemény anyaga részben 1945-ben be­olvadt a Kézirattár anyagába 41. Körösi Csorna síremlékének képe a Széchenyi-ha­gyatékból 26 A MACA. TUD. AKADÉMIA SZ EC HENYI-MUZ EU M ANA K TÁRGYJEGYZÉKE * őS8ZKA!.t.ÍT< ITTAK SZILY KÁLMÁN t» VISZOTA GYULA BUDAPEST A MAGTAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1905

Next

/
Oldalképek
Tartalom