Magyar Országos Tudósító, 1948. március

1948-03-31 [952]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ 1948 márojus 51, 16 óra 10 perc /rí? kiadás XXX. évfolyam A SzIT "Rá kosi-brigád" -da 1 indul a munka ver senybon» 0 Mj/Gné. A SzIT a munka verseny jelentőségétől áthatva el­határozta, hogy megalakítja a Rákosi-brigádot, hogy a munka yer­senyben élen haladva, a gazdasági front sikeres megerősítésére törekedjék. A Rákosi-brigád kiícnc tagja a Ganz VJagongyár dolgo­zóival munka versenyre lépett. Az egy hónapig tartó versenyben a SzIT a következő feltételeket vállaltai a munkaidő pontos be­tartása, .a szemináriumi szaktanfolyam elvégzése, az eddigi ter­melési eredménynek 15 százalékkal növő lése ós a solejt 10 száza­lékkal való csökkentése , /MOT/ ' —. — RAC LÖTÁMADAS EGY SZÉKESFEHÉRVÁRI MATEOSZ FUVAROZÓá ELLE-N,' Fő ÜF/GNÉ, KETDEN ESTE VARGA FERENC SZÉKESFEHÉRVÁRI MATEOSz FUVAROZÓ LAKÁSÁN KÉT ISMERETLEN F É R F | JELENT MEG, A FUVAROZÓT KEMÉNY TÁRGGYAL LEÜTÖTTÉK, MAJD A LAKÁSDA HATOLVA FELFESZÍTETTEK VAR«A PÉNZES SZEKRÉNYÉT ÉS ONNAN 30.000 FORINTOT ÉS EZENKÍVÜL A L A K Á S C ó L KÜLÖNFÉLE ÉRTÉKTÁRGYAKAT VITTEK EL, A RAOLÓTÁMADÓK KEZREK ERI TÉSÉRE MEGINDULT A NYOMOZÁS, /MOT/ .— ÖRtZETDE VETTEK EGY SZÉLHÁMOS SZACÓM ESTE RT. F 0* JF/GNÉ, A RENDŐRSÉG ŐR|ZET'L">E VETTE NÉMETH J ÁNOS SZABÓ­MESTERT, AKJ MISKOLCON TÖDS RUHA ELKÉSZÍTÉSÉRE MEGD I ZÁST' VA L­LA LT ÉS A LAKÁSÁRA HOZOTT SZÖVETEKET ELADTA, BUDAPESTRE UTA­ZOTT ÉS ITT KÖRÖZÉS ALAPJÁN ELFOGTÁK. BEVALLOTTA, HOGY AZ IGAZ­SÁGSZOLGÁLTATÁSTÓL VALÓ FÉLELMÉDEN HAGYTA EL LAKÓHELYÉT, NÉME'THET ÁTKÍSÉRTÉK A MISKOLCI - E NCŐRKA P I TÁNYSÁ GRA ÉS OTT MEGINDULT ELLE­NE AZ ELJÁRÁS. /MOT/ Ingyenég filmelőadás«: O/Gné, Üport és táncfilmok kerülnek bemutatásra április 4-én, vasárnap délelőtt féltizenegy órakor az űmnia Filmszínház­ban a Magyar-Szovjot Művelődési Társaság és á Magyar Táncszö­vetség rendezésében. Belépés díjtalan, /MOT/ — * — "Orvosképzés és orvosi továbbképzés a Szovjetunióban" O/Gné. Dr,Stoll Kálmán tisztiorvos "Orvosképzés és orvosi továbbképzés a Szovjetunióban" cimmel tart előadást a Magyar­Snovjet Müvolődési Társaság orvos-szakosztálya és a Medikus Kör külügyi szakosztálya most meginduló olőadágsorozatában áp­rilis 4-én,vasárnap délolőtt tizenegy apakor a II,sz.Szemészetl Klinika tantermében /VIII.,Má»ia-ntca 39,/ Hozzászólnak; dr .Szántó György és Landler Mfir la. Vend égőket szívesen látnak. /MOT/ -,­MJ,' Magyar Cr^ágos j ' '.'f^jf JLcyéltér_ J <f T

Next

/
Oldalképek
Tartalom