Magyar Országos Tudósító, 1947. december

1947-12-18 [949]

1947. december 18. , 14' óra '50 perc 14. kiadás XXikV evfolyr.m Szabó Józsefet választották óbudai plébánossá. Bp Vr/M Leinor Mihály óbudai plébános nyugdíjba, vonul, helyét a' főváros kegyúri bizottsága titkos ssav..sással csütörtökén töltötte be. 4 kegyúri bizottság ülésén Bognár József polgármes­ter olnökölt és bejelentettc, hegy Mi.oossenthy József biboros .primás az Óbudai plébánosi tisztségre ele6 bolyon dr. rdnnóczy Ö''zséb.,t^, második helyen Bárány Anzelm... t és harm.éik helyen Szabó Józsefet jelölte. Ezután titkos szavazás következett. Sza­vazás után'Bognár József polgérmes tor közelte, hogy a legtöbb szavazatot, tizet Szabó' József kapta ós igy ot Óbuda'plébánosává nyilvánította. Szabó József 1911-beri szüle -ott pápán, 1935-ben szentelték pappá s több helyen működött. 1946—ban a budapesti ti s zt vi se 1Ö to lop a n lett káplán s ott működik most is, különösen kitűnt a muokáspasztiprációban, úgyannyira, ho-y lakion' munkás­küldöttsóg fej 'Zte ki a _ . prímáé elet t háláját ős elismerésé* azért a Idmagoeió lolkb.páazbori tevékenységér t, a moly ben okot S z '.bó Jó zso f- icáplán r éa ze a 1 te 11e » -/MOT/ —»— « TOJ ÁSK | OSZTÁS KA RÁCSO NYRA , B p VM/M A NAGYBUr-APO.VI FELN ŐT EK ÉS 12 ÉV&N ALULI* «Yf RMOK EK DECEMBER ÉLm.M | S Z E RJEG Y ÉNEK " H " S Z E L V É ti Y É fj t SZELVÉNYENKÉNT KÉT DARÁD MÉSZLÉBEN TARTÓSÍTOTT TOJÁST SZOLGÁLTATNAK Ki, DARABONKÉNT 80 FILLÉRES Á R *" N. A J ECYSZELVÉNYr.Kfc T DECEMBER ?i-|G L E H F-T BEVÁL­TANI A KEIT, ÁF0?Z ÉS Psv'TK FI ÓKÁ RÜOÁt NÁL. /MOT/ """" • \ n Hs.lá.lc zás. 0 P/M krauniioffer Lajos, a Meteorológiai és Pölömágnosségi 1 Intézet ny. igazgatója Cd éves korában meghalt. Fraunhoff..r nagy érdeme ke t szerzett Magyarország éghajlati feltárása körül és , működéséért a Magyar Motoorlógiai Társaság ismételtem kitüntette. T c metése szombaton, 20-án délelőtt 1/2 12 'órakor lesz a Farkas­réti temető halottá3 házából. /MCT/ P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom