Magyar Országos Tudósító, 1947. december

1947-12-18 [949]

1947 december - 18. 16 óra 3o porc lc . kiadós. XX EX. évfolyam. lb. - . A tábla itólote Pinály Ernő ős társai bűnügyében. Tö Km/Sk Többnapos /tárgyalás után ma hirdetett Ítéletet a tábla Piré­ly Ernő, az •budai Fehérítőgyár r.t. volt ve z ér iga zgatój a" és Horváth László, a gyár vezető tisztviselője árdrágitási bűnügyében. A tábla nég­• változtatva ez elsőfokú bíróság Ítéletét, Finályt felmentette az ellene emelt vád ős következményei alól és Horvát hot is osupán kih.g ísban mond­ván ki bűnösnek, tizenötnapi fogházra és 15^c forint pénzbüntetésre itél­te ,- Elrendelte' Pinály azonnali szabadlábra helyezését, mig Horv.'th Lász­ló fogházbüntetését az eddig elviselt szabadságvesztéssel kitöltöttnek ver "e • Mint a tábla Indokolásában kifejtette, az, hogy a valóságos kész­letnél kevesebb került bejelentésre, osupán egy könyvelési hibának feu­la$d«aitható. A bejelentés ellenőrzése körül se terheli Finályt felelős­ség.' ö az ellenőrzést több igazgatóra bifcta. Horváth mulaszt a sa is csut pán annyi, hogy az ellenőrzés körül nem járt el kellő gondossággal. Szándékos rosszhiszeműséget, mulasztást nála sem látott a tábla fennro­rogni.- /MOT/' ginl) • -f A. városházi sikkasztok bűnügye a tábla előtt, á városházi sikkasztok /bű nügyében Tö Km/Sk ' > ismeretes /a budapesti törvényszék többnapos tárgyalás után Mihály falvi Imre fővárosi pénztári aligazgatót ötévi, Bohüt'inszky Ernő..igazgatót ötévi, dr. Bál dl Imre pénztárost szintén Ötévi, Pál Oli­vér tőzsdebizományost nyolcévi, Matolcsy Andor irót kétévi fegyházra iirálte, mig Kemenes Géza aligazgatót felmentette. Indokolásában kifej­tette a tanács, hogy Pál biztatás ára és megsegítésére a Vádlottak 800.000 forintot sikkasztottak a főv.-.ros pénztárából es hogy a sikkasztást lep­.lezzék A az ellenőrzésre szolgáló iratokat és könyveket meghamisították. ' Enyhitó körülménynek tekintette • a biróság a köztisztviselő vádlottaknál töredelmes beismerésüket és azt, hogy anyagi előnyük nem származott a sikkosztásból. Fellebbezés folytén ma került az ügy a- tábla Messik-taná­osa elé. A tábla azonban, tekintettel arra, hogy a szabadlábon lévő vád- ' . lott, továbbá a megidézett tanuk egy' része nem jelent meg, a tárgyalást elnapolta. Februá r/fog' a tábla újra foglalkozni a városházi sikkasztek * bűnügyével • /MOT / ban/ • • Ky. , ..'. '.. ;g ••.'. , •; \ -A"'*

Next

/
Oldalképek
Tartalom