Magyar Országos Tudósító, 1947. november

1947-11-26 [948]

.1947 novomocr 25. 17 óra 10 perc 13. kiadás XKK. évfolyam ~ Életfogytiglani fegyházra itelték a kistarcsai internálótábor volt "3 a z tá lypa ránc sno ká t * Tö j/lí Lukács Iván elnöklete mellett szsraán tárgyalta a'nép­biróság Jámborfy Béla volt rendörfőf•-.lügyelö háborús bűnügyét. A vád szerint 1913-tól kezdődően mint a kistarcsai internálótábor' osztályparancsnoka gumibottal és korbáccsal verte as internáltakat,' . amikor deportálásra került sor, olyanokat is a deportálandók közé állított, akik nem tartoztak volna oda, jóllehet tudta, hogy a szerencsétlen embereket Auschwitzba vistik és ott kivégzik, Amikor a deportáltakat vasúti kocsiba rakták, kardjának élével verte okot véresre, úgyhogy egy hetven éves ember meg is halt, Később azokat, akikét az internálÖtáborba visszahoztak, a német SS-ok újra számba­vettek és énhez Jámborfy karhatalmat bocsátott rendelkezésűimé. Egy izben 240 internáltat gyalogmenetben kísértetett Komáromba, úgyhogy a hosszú ut alatt többen elpusztultak. Több alkalommal beszé­det thrtptt a tábor iendőr legénysége előtt'és ikonkor legfőbb feladatként a zsidók kiirtását jelölte meg. Terhére rój ja a vádirat azt is, hogy amikor az egyik internált no öngyilkosságot kísérelt' meg, az eszméletlen nőt egy asztalra fektette és' •gumibottal verte, aztán súlyos állapota ellenére a vagonba vitette, A n épbiróság számos tanút hallgatott ki, akik súlyosan terhe lő^vallomást tettek* Varga István népügyész vádbeszódé után a népbiróság Jé.mborfy Bélát életfogytiglani fegyházbüntetéssel 3ujtotta, Az itélet jogorős, A t. 8 z e r k e s z t ő s é g e k figyelmébei p/k. , A bolügymini sztérium sajtóosztálya közli a lapok t» Szerkesztőségeivel: n A z Ajka-Osingorvölgyi "bányatűs" nem .egyéb/mint jelentéktelen üzemi baleset, amely egy kapcsoló kiégéséből és azzal kapcsolatosan jelentéktelen tűzből keletire ze tt, A tüzet a gyári tűzoltóság tiz percen belül eloltotta, a Irár jelentéktelen, A termo lésben fennakadás nem állott be. A belü g uinisztérivmi sajtóosztálya kéri, hogy a lapok lehe­tőség szarint az üggyel ne foglalkoszanak/'/MOÍP/ —»—

Next

/
Oldalképek
Tartalom