Magyar Országos Tudósító, 1947. augusztus

1947-08-30 [946]

e /Hné A Magyar ü rvosok £>zabad Szakjajz^eonra zekének orr- fül­gégész szakósoportja október 19-21 között tartja meg nagygyűlését a budapesti gégészeti klinik4n./MOT/ ">•*** TÖMEG VEREK EDÉS, FŐ JF/HNÉ A P ÉNTEK R ŐL-SZ OMO ATR A Vl3RA»á ÉJSZAKA ÉJFÉLTÁJBAN AZ ANDRÁSSY-UT ÉS AGYMEZŐ.UTCA SARKÁN TÖMEGVEREKEDÉS TÁMADT, Az F-­CSOPORT A KÖZPONTI ÜGYELET UTASÍTÁSÁRA A HELYSZÍNRE SIETETT ÉS A VEREKEDÉS RÉSZTVEVŐIT! I Fd4 B Á L t NT FERENC 20 ÉVES CSAPOST DOC-^UTCA 51. SZÁM ALATTI LAKOST, BENE DEZSŐ 22 EVES VlGSZI NHÁZ—UTCA 1,2, SZÁM ALATT LAKÓ s Z A D 6S EG É DET , KATONA JÁN«S 21 ÉVES ZICHY J ENÖ"-UTCA 20. SZÁM ALATT LAKŐ ÜVÉGESSÉG É DET ÉS KECSKEMÉTI M |HÁLY 27 EVEE VEHtÉű­L Ő| ALKALMAZOTTAT, AKIK ITTAS ÁLLAPOTBAN MEGTÁMADTÁK VÉTÓ" GYULA TAXI-' SOFFŐRT, ELÓÁLL!TOTTÁX A KÖZPONTI ÜGYELETRE. Az EL0ÁLLlTOTTAK KI­HALLGATÁSA FOLYAMATBAN VAN, - UGYANCSAK VEREKEDÉS VOLT ÉJJEL | ÓRA TÍÍJCAN A GÖRGEY —UTCA 24. S Z Á M U HÁz E L ÓT T . Az R-CSOPORT A VEREKEDŐKET Kí-VÁtS LÁSZLÓ 31 ÉVES MAGÁNTISZTVISELŐT ÉS GYŐR-DEAK JÓZSEF 29 ÉvES MAGÁNTISZTVISELŐT BOTRÁNYOKOZ A S MIATT ELŐÁLLÍTOTTA A fi, KERÜLETI KAPITÁNYSÁGRA. (MOT) ** * A SAJTÓIRODA HIVATALOS KÖZLEMÉNYE AZ SS—TÖMEGGY|LK0StK NYOMOZATI ÜGYEDEN . Fő JF/HNÉ E^GY SZENTENDRÉRŐL ÉRKEZETT TÉVES HÍRADÁS NYÍMÁN EGYES DÉLELŐTTI LAcOK ARR°L SZÁMOLTAK Bt , HOGY A F ŐK A P I T Á N Y S Á • NYíMfztf OSZTAGAI SzENCENBRE KÖRNYÉKÉ N RÁCUKKANTAK AZ. SS—TÜMEGGYI LKOSfcKRA É9 ! VELÜK TŰZHARCBA KERÜLTEK. E.ZZEL KAPCSOLATBAN .ILLETÉKES HELYRŐL KÖZ­LIK, HOGY A RE NJS&S ÉG j B .í K M E G Á L L A P l T 0 TT A AZ EGYIK SS-CYILKOS S Z. E— MÉLY A Z 0 NOS SÁ fi ÁT 6 , 8 ^ Z ÚTTALAN PILISI RENGETEoDEN NYOMÁBAN VAN A DAN* i" CITÁKNAK, EDDIG MÉG NEM BUKKANT RÁJUK ÉS |GY TŰZHARCBA SEM KEVERED­HETETT VELÜK ,( MOT) mm # ' Vasárnap érkeznek haza a cserkészek. o Sg/Hné Züriohi távirat szerint a f ra no ia országi jamboreerol hazatérő gyóz+oes magyar cserkészek különvonató vasárnap reggel 8.15­kor fut be a életi pályaudvarra, A cserkészeket a magyar kormány kép­viseltjének jelenlétében ünnepélyesen fogadják. /MOT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom