Magyar Országos Tudósító, 1947. augusztus

1947-08-29 [946]

Hárr^L járókelőt sebesített meg egy felrobbant akna* Fő JF/feié A Vérmezőnek az Attila-utca és Krisztina-körúttól határolt * részén felrobbant egy táhyérakna. A robbanás plllanatáoan hárotn Járókelő haladt a riszt ina-körút 80, számú ház előtt. A robbanás következtében mind a hárman megsérültek : özt* , L endvai Lászlóné érdligeti lakos a fején, dr* Molnár Lajos 23 éves­péksegéd az arcán, mig özv. Öosházi Józsefné a tarkóján szenvedett enyhébb sérülést. Mindhármukat a Vöröskereszt kórházba szállították* A három sebesült közül dr. Molnár Lajos állapota a legsúlyosabb, aki­nek a szilánk elvitte az orrát, azonkivül felső ajkát és alsó bal lábszárát s ebesitette meg» A vizsgálat megindult, /MOT/ - * - \_ Tömegverekedés a Sportcsarnok kávéházban* Fő JF/Rné A osütörtökről- péntekre virradó éjszaka a Sportcsar­nok kávéház ujabb tömegverekedés színhelye volt* A helyszínre kivénült R-coport a verekedők közt rendet teremtett és közülük mint a verekedéj kezaaeményezőit el'''állították a rendőrségre Nemes Miklós 25 éves gyári­munkást, Juhász István 21 éves kifutót, B artos József 36 éven vasbeton­szerelőt és Bormond Ferenc 22 éves árubeszerzőt. Botrányokozás miatt megindult ellenük az eljárás. /MOT/ — • — Őrizetbe vett verekedők* Fő JF/Rné" A rendőrség őrizetbe vette , Babqy Lajos 21 éves oigányzenészt és Csomongó István 24 éves kereskedősegédet, a­kik csütörtökön este 9 órakor a Mátyás-téren . meg­támadták Heredi Pál 5o éves vagyonőrt* ütlegelni kezdtékp Heredi segély kiált ás a ira a helyszinre sietett egy** rendőr járőr, amelynek si­került a két támadót a helyszinen elfognia. Mindkettőjük ellen megindul az eljárás. /MOT/ — . — A rendőrség a szentendrei tö meggy ilkos ok nyomában* íe JF/Hné A pilisi hegységben a szentendrei tömeggyilkosok ellen augusztus 1% -én megindult nycmozás sora* sikerült a tömeggyilkcsok me­nekülési útirányát megállapítani* A rendőrség a gyilkosok nyomában van, a tömeggyilkosok elfogása a közeli órákban várható. /MOT/ —*— Őrizetbe vették a Kunsági iVi alom és Olajütő üzem tulajdonosát. Fő JF/Rné A gazdasági rendőrség őrizetbe vette Jank^vics Dezsőt, a kunszentmártoni Kunsági M alom és Olajütő Üzem tulajdonosát, aki a stabilizáoió óta folyama osan követett el különféle gazdasági vissza­éléseket és emiatt eddig hat esetben indult ellene eljár s* -átvizsgál-' ták az üzem könyvvitelét és a raktárt, s megállapították, hogy Jankovic Dezső -a rendeletek mellőzésével készletét nem jelentette be, raktáriban 800,000 forint értékű olajpogácsát és azonkivül nagymennyiségű lenola­jat, lent és napraforgó magot halmozott fel.Kés zletét lefoglalták, meg­indult ellene az el iárás-/MOT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom