Magyar Országos Tudósító, 1947. augusztus

1947-08-06 [946]

/kistéth Endre és társai a népbiróság előtt. Folytatás/ Tö B/Sfc' Weisskcraf azt állítatta, hogy nem is hallott a Magyar Közös—, ségről, csupán közönyösségtől írta alá a jegyzökönyveket, utólag érte­sült, hogy az a társaság ót miniszterré akarta kineveztetni a. hatalom­átvétel utánv Tagadta, hegy tudomása lett volna arról, hogy Alföldi Alajos kétszer járt a prímásnál; Ö csupán Fitos Vilmost kerté meg,hogy az ő előadásaira értelmiségi embereket'ho^aon össze, nem tudla, miért találkozott Kevács Bélával. A népbirák, r. népföügyész és a védők kér­dései után a védelem kérte a három kihallgatott vádlott szabadlábra helyezés ét •• A tanács a kérelmet elutasította, majd fél ötkor Jankó tanácselnök a tésgyalést félbeszakította és annak folytatását csütörtö' kön reggel kilenc órára tűzte ki» /"CT/ Dinnyés Lajos miniszterelnök felavatja szombaton a "Rajk László" kist árasai rendőrlaktanyát, Ky/'Ir .A kistarcsai vrlt internálótábor helyén létesült "Hajk László'' rendörlakt anyát augusztus 9,-én, szombaton délelőtt t Izórakor avatja fel "innyés 'Lajos miniszterelnök. A rendőri akt anyát azért nevezték el Rajk László belügyminiszterről, mert a belügy minisz­tert a nyilas-érában hoc'szu hónapokon keresztül itt tartott éle a fasiszta Pribékek internáltaágban./^T/ 1 . —•— Itclet egy, aranycen&eletbo ütközőbüncselokméíiyben. Tö Ke/ír Az uzsorabíróság Tröósz~ a^k^á^ 8 délntáni órákban" hioo­detofet ittlétet abban a bűnügyben, amelynek vádlottjai a Hombnnal bankházban aranyéspmélBeb" és aranyórákat adtak és vet-sek a fennálló rendeletek tilalma ellenére.' A bíróság a vádlottak közül Eer^egh István' hentes és mászárost hathónapi börtönre, két. ^soáz fotrlnt. pénzbüntetésről ketrr>azáz forint vegyeni elégtételre és iparengedélyének elvesztésére, Dr» Burján Sánder banktááttviselőt" hét hónapi bertünre, Kacser Dezsc egyetemi hallgatót hathónapi Teörfcífctooe, Tonka í^láné gepirónőt ezerfo.r*nt pénzbüntetésre és Gohreok László banktisztviselőt ""ftárom­száz forint pénzbüntetésre Ítélte és elrendelte annak a kileno darab aranyérmének és ery nyakláncnak oz elkobaását, amellyel az elitéltek üzérkedtek.-Az_ Ítélet részben'jogerős. Az Ügynek volt még több vádlotbja, ezek azonban ném jelentek meg, ezért aa ő ügyüket a bíróság elküüöni­•tette./ftiOT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom