Magyar Országos Tudósító, 1947. június

1947-06-01 [944]

Sgy belvárosi oipjSkereskedÖ ár drágít ás i ügye/ • w . •• • 3?ö Ke/&k 3v óni-Antal ismert belvárosi olpŐkereBk^Jiob-pár nappal » ezélőtt letartóztatta a gazdasági rendőrség, mert wögállapitájt nyer^ hogy agy pár nöl oipőért 5oo 4 . egy pár férfioipSért pedig 65© fo»i»trfc is követelt*6JÜ államügyészi?%>ét4ÍDdltvanya. .Szerint ezzel' árdrágítást követett el, mart esek az árak meghaladjak a méltányes hasznot* Az ügyöt az uzso rab Íróságon Madaras Gábor egyesbiró tárgyalta* A'vádlétfc azzal védekezett, hogy az 5oo, illetve 65© forintos olpo úgynevezett "szuperluxus' 1 olpő volt, különleges talppal, kroktdilb őrből készítve* A bíróság szakértőt, is akart kihallgatni, az»nban érdemben erre nem került sor, mert a gazdasági rendőrség bűnjelként nem csatolta a drá­ga cipőket* Így az illető szakvéleményt adni nem tudot-ti A bj£r»ótfág elő­rendelte a cipők beszerzését 'és annak megtörténtéig a tárgyalást el­napolta. /VOT/ reg.-házbüntet est kapott egy nyilas házmesterné* Tö Ke/Sk Á"WeG&elényi-űtca 0 számú ház házf elügyel£n#+e v«l1»\..Ki« risltz Jánosné, aki 1944 őszén feljelentette a ház- egyik lakóját; Máh oser ííagdát ós elvitette* a rendőrséggel* Melozer 'Magda s»rsár^>l az­óta r se tud senki semmit. A házmsstemo az ü'Idö'zött lakókat terrorizál* ta és'csak azoknak kedvezett, akik mega jándékozták. Az üldözöttekbe vtenatkczd rendelkezéseket túlzott szigorral hajtotta végre* A népbi­róság kéra-tanácsa. előtt tagadta bűnösségét, de száráos tanú kihallgat tc-.sa alapján megállapítást nyert, hogy a cselekményeket elkövette, ezért a bir°s: g kétévi fegyházra Ítélte és Zemplényi Imre népügyész indítványára elrendelte azonnali letartóztat ás r.tv AtiOT/ Tolvajok .és orgazdák e büntetőtörvény szék ulőfct*. Tö Ke/Sk Pollák László Kisfuvaros-utoal vendéglője állandó tanyája volt o tolvajoknak, akik a lopott holmit -»tt' adták, vették, cserebe­rélték. A rendőrség rajtaütött a tolvajokon, leleplezte az orgazdákat is. A büntet őt örvényszék|Rád-tanácsa pedig a"tolvajok közül ifj. Hute György- gazdálkodót ...égyévi hartönre. Varga Ernő kereskedősegédet tlz­honaol, Király Ervin segédmunkást .nyolchónapi börtönre Ítélte, raiff "m orgazdák közü,l Ppllák László vendéglős hathónapi börtönbüntetést es Tiil József né',vendéglős ugyancsak hathónapi börtönbüntetést kapott. Az Ítélet. nem .jogerős. /mfc/

Next

/
Oldalképek
Tartalom