Magyar Országos Tudósító, 1947. május

1947-05-12 [943]

Ortutay Gyula kultuszminiszter a magyar szinnázpolitikáról./2.f»iy tat ás Ki/tóá A* szinházi vezetésnek az a feladata, hogy a társadalom fÖAS is megtalálja a maga ut.jᣠés kapcsolatait. Súlyos hiba lenr.e elhanyagolnunk a vidéki szinházak kérdését, Azxt 'akar juk, hogy szin­müvészetünk tájaipfcéaat kiépülve fejlessze ki az illető tájék sajátos magyar kultúráját és épüljön bele az egyetemes magyar és európai műveltségbe, Minden eszközzel azon leszek, hogy a~vidéki színeszek kulturális színvonalát minél magasabbra emeljem. A kultuszminiszter végül a politika és a művészet viszo­nyáréi beszélt. Művészeink - mondotta - akkor szolgálják a magyar demokráciát és a magyar politikai pártokat, ha a haladásnak és a művészi teremtésnek lesznek szolgálói. É r ezzék át művészeink, hogy ök.em egy elzárt társadalmi csoport, hanem a.z egész Magyar nép művesééi. Ortutay kultuszminiszter nagy títszéssel fogadott beszéde után Csurgai István nemzetgyűlési képviselő-szólalt fel. A hároméves tervvel foglalkozva, hangsúlyozta, hogy annak a magyar nemzet tervévé kell válnia. Világnézetileg lehet különbség közöttünk - mondotta ­de a'nagy kérdésekben, a nemzet újjáépítésében eggyé kell kovácsoléd­nunk. /MOT/ • a "•" Pünkösti hészlö százados és társai a népbirósag előtt, /ö.folytatás/ Tö Ke/M Vallomása további során azt hangoztatta, hogy Végh-gel csupán általános belpolitikai kérdésekről beszélt, tulajdonképpeni megbízatásáról ez alkalommal szó sem esett, A tanácselnök elébetárta, hogy ellentét van Végh és az Ö vallomása között", Végh ugyanis azt vallotta, hogy igenis fojy tattak bizalmas bsszélgetést Pünkösti céljairól és Pünkösti megkérte őt, tájékoztassa az orosz hadsereg és a székesfehérvári repülőtér adatairól, jegyezzen fel orosz autórendszámckat, angol megbízói számára való közlés céljából* Ugyancsak Pünkösti régebbi vallomásában áll, hogy •'; Pécsett Virágh püspököt is felkereste Subik Károly ajánló levelével, A püspököt megkérte, ajánljon m* gbizható inf crmátorokat, de Vfc* ágh .ezt határozottan elutasította. Ugyanígy- kitért e kérése teljesítése elől Oriáo Nándor egyetemi tanár, aki égy Abay nevü r. gyetemi professzort aj.'nlott, - Az volt az ^érzésem - jegyezte meg Pünkösti - hogy Óriás csupán erőszakos fellépésemre, hogy lerázzon magáról, ajánlct t másvalak:

Next

/
Oldalképek
Tartalom