Magyar Országos Tudósító, 1944. március/1

1944-03-08 [292]

Kézirat. Első kiadás. Budapest, 1944. március S. ' * KXVT/. évfolyam, 65« szám, J HÍREK . : i FxIL^TKOZAT. 48 egyik délelőtti lapban^Mégis a sssldó szentegylet házában van a nyilas közpojatjeimmel olyan közl'ás, látott napvilágot ; hogy az Andrásay-ut 60. számú palota tulajdonosa török császári her» oognŐ az Osman dinasztia tagja, A Magyar Országos Tudősitót felkérték annak megállapítására, hogy ez a közlés nem helytálW!,; üavegy. Aohmed Mirza hercegné nem tágja az Osman császári háznak, sőt nem is török nemzetiségű. Az Osman uralkodóház tagjai közül csak ketten élnek '' • Magyarországon: Meaiette'Eatma és leánya Noslichah Safette torok'•sá­szári heroegnŐk./MOT/min•• ' , -.--NA Pl R E N Dl 1944. március 9-éiij o sü törtökön: Róm f kats Franciska,- Protestáns! FranciskaA kel 6 óra 11.perekor ­nyugszik 17 óra 41 perckor, _a Hold keJL^lT" óra t^jjfiT^UDDr, nyugszik 17 o r a Oy perckor.-/MOT/,­RENDŐRSÉG 5. -—JELENTICSZNI KELL A HONVÉDELMI MENTESÍTÉS ALAPJÁN FORGALOMBAN . IARTOTT ÖEPKOCSIK iULAJDONOSAINAX. Elxássy Sándor dr.,az Állam­rendőrség budapesti főkapitánya a következő hivatalos közleményt adta kii . "Azoknak a személygépkocsi tulajdonosoknak, akik gépkocsiju­kat eddig honvédőim! mentésitos alapján tartották forgalomban,du a gépkocsi forgalomban tartásához kereskedelem ós közlekedésügyi mi­niszteri engeaélyük nem volt,'ezt az engedélyt 1944.avi február hé 23-áig meg kellett szo.rezniök. A kereskedelem- éa közlekedésügyi •. , miniszter azokat, akik részére a forgalomban tartási engedélyt meg­ad-ca, erről levelezőlapon értesítette, egyúttal felhívta őket arra, ­hogy a honvédelmi mentesítés alapján kapott forgalomban-tartási • ení-# * ; V gedely érvényesítése céljából a -rendőrhatóságnál jelentkezzenek. *­Akik Jelentkezési kötelezettségüknek még nem tettek ele*-*­get, saját érdekükben legkésőbb március 14-óig a főkapitányság köz*' igazgatási osztályán /lV f , Veres Pálné-utca 24«I.em,6.7 hétköznapokon délelőtt 9-11 óráig terjedő időben feltótlenül jolerítkozzenek.'Je­ientkozéfl alkalmával a gépkocsi forgalmi engedélyét, valamint a ke­reskedelem éa közlekedésügyi minisztériumtól kapott levelezőlapot bo koll mutatni, n /MOT/H, * II A A

Next

/
Oldalképek
Tartalom