Magyar Országos Tudósító, 1941. november/1

1941-11-12 [264]

HÍREK ELŐADÁSOK A MÉRNÖKEGYLETBEN. A Magyar Mérnök- és Épitészegylet Jubi­láris előadássorozatában november 13-án, csütörtökön délután hat óra­kor dr.Vietórisz József "Átállás békegazdálkodásra az iparban", Bálás Ernő pedig "Erdély iparositása" cimmel tortának előadást, /'..OT/B. VASÁRNAP LESZ AZ OTI KÖZGYŰLÉSE. Az Országos Társadalombiztosító Intézet november 16-án> vasárnap reggel kilenc órakor tartja évi ren­des közgyűlését a Budai Vigadó nagytermében. /MOT/B, HÁZASSÁG, Szentpótery Ibolya és Schweiczkhardt Sik Ernő november 13-án, csütörtökön délután öt órakor tartják esküvőjüket a Fehérvári­uti S^ent Adalbert plébúvnia kápolnában. /MOT/B. Pro domo: A. líendorl Sajtóiroda kéri tisztelettel a hir szives közlését, A BAROSS IFJÚSÁG- A NEMZETNEVELÉS FONTOSSÁGÁRÓL. A B ar oss Női Tábor ifjúsági szakosztálya elhatározta, hogy a jövő évt-ől kezdve minden hó*— főn rövid történelmi ismertető előadást rendez, hogy a szakosztály tagjai megismerjék a magyar mult eseményeit. As előadások célja,hogy a Baross-iíjuság helyesen tudja megítélni a mult történelme alapján a jelen eredményeit. /.MOl/B. SZÉKFOGLALÓ ELŐADÁSOK A PEDAGÓGIAI TÁRSASÁGBAN. A Magyar Pedagógiai Társaság november 15-én, szombatén délután öt órakor felolvasóülést rendez a Tudományos Akadémián, ahol 3oda István és ^ankovits Miklós tar­tanak székfoglaló előadást. /MOT/B. A BAROSS-IFJUSÁG AZ ERDÉLYI GYERMEKEKÉRT. A BarossNői Tábor ifjúsá­gi szakosztálya nagy lelkesedéssel elhatározta, hegy erdélyi kereszt­gyermekeinek karácsonyát ruhanemű, tápszer és készpénz adományokkal gazdagítja. Az adományokat a tavalyi karácsonyi ünnepség jövedelméből fedezik. /MOT/B. AZ ESZPERANTÓ SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE. A &agyar Eszperantó Szövetség vitéz Benárd Ágost elnöklésével tartotta közgyűlését, amelyen MihaLik József ügyvezető elnök számolt he a szövetség multévi munkásságáról. Bejelentette az ügyvezető elnök,hogy Széchenyi István gróf omlókét külön kiadványban örökitik meg. A gyűlés melegen ünnepelte a két vi­lágszerte ismert magyar ossporantista irót, Kalocsay Kálmánt és Baghy . Gyulát ötvonedik születésnapjuk alkalmából, /MOT/B. ABAROSS-ASSZGNYOK A VÖRÖSKERESZTÉRT. A. Baross Tábor november 17-én, hétfőn Ofte félhót órakor műsoros estet rendez a Magyar Vörös­koroszt javára. A művészi estot Bertalan Zsigm^ndné és Aranyossy Csejt­I hey Lili rendezi, A műsoros estre meghívják a budapesti katonai kórhá­I zak lábbadozó botegeit is, * /MOT/B T

Next

/
Oldalképek
Tartalom