Magyar Országos Tudósító, 1941. március/2

1941-03-18 [249]

Napirendi 1941. marm us 19-én, szerdán: Róm.kat: József.­Görögkatolikus j Krizsánt.- Protestáns: József.-Köz épeuropai. Időszámítás szerint Budapesten a nap kel 5 Óra 52 perckor, nyugszik 17 óra 54 perc­kor, a hold kel 0 óra 10 percor, nyugszik 9 óra 47 perokor. Hyitvalevő muzeumok: Országos Magyar J-örténeti Muzeim Múzeum /Muzeum-krt. 14-16'./ történeti és régészed gyüjtemények 9-fél 2 - Iparművészeti Múzeum /üllői-ut 33./ 9-fél 2 - Néprajzi Múzeum /Köny­ves Kalmán--krt.40./ 9-fél 2 - Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum /András sy-ut 103,/ 10-fél 2 - ^z^pmü veszeti Múzeum /Aréna-ut 41./ régi és modern'képtár, közép ós ujabUcori eredeti szoborgyüjtenények, grafikai kiállítás, egyiptomi ki állit ás 10-fél 2 - U< Magyar Kopt '. /András sy-ut 69./ "A AÍX-KX, század ' ül földi mesterei" kiállítása 10-2 - Országos Levéltár / Bécsikaou-téir 4./ 9-fél n 2 - Mezőgazdasági Múzeum /Városliget, Széohenyi-zisget,/ 10-1 - Magyar J udományos Akadémia / A • ad érni a-u. 2./ Goet­he ós Vörösmarty 'szoba 10-12 - Erzsébet királyné esnié:múzeum. Királyi Varpalota termei 9-5 - Országháza 9-4 - • L udományegyetemi Növénykert /Ro­mánéi 11 ~u» 25 «/ 912 és 3-7 - Aquincumi Múzeum / zentendrei-ut 7./ 9-12 és 3-6 - Várhegybari áng, jégkorszakbeli os áll átosontok múzeuma Z 0 zenthárom­aág-u,?./ bejárat az elől járo s ági udvarból nyitva egész nap - Budapesti Önkéntes M e ntőegyesület Múzeum. /Mark-u.22./ 9-12 - kertészettudományi Múzeum /3aross-u,i3o/ állat-, ásvány- és történeti tara 9-fél 2 ­Hyitvalevő könyvtárak: Fővárosi Könyvtár / H eviczky­u.l;/ 9-7- Akadémia Könyvtara 3-7 - Országos Széchenyi.-Könyvtár /Múzeum­krt.14-16,/ 9-2 - Statisztikai Könyvtár /Keleti Károly-u.5-7./ 9-2 és 5-6 - Technológiai Könyvtár /Jó z sef-krt.6./ 9-1 és 5-8 - Iparművészeti '•'K&»yvtfr /űllői-ut 33,,/ 9-fél 2 - Mezőgazdasági Szakkönyvtár /Városliget, Széchenyi-szigete/ 10-fél 2 - Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtára /Sze­mére-iu 6/ 9-12 - Vakok Könyvtára /lda-u.5./ 9-12 és 2-6 - Egyetemi Könyv­tár / Ferenci ek-te re 5./ 9-8 ­l:y; tvalevő kiállítás o kt Országgyűlési Múzeum /Or­szágháza.,XV3X» '-.apu,/ 1914-1924. tiz év politikai története 9-fél 2 ­Müosarnot/Hősök-ter .-' 9-fél 2 - Műterem /Kossuht Lajos-u.l2 a / 9-6 ­iPamae &aiéris /A.:adém..u~u e 8 / '10-6 - Nemzeti Szalon /Erzsébet-tér / 9-6 ­Szentföldi Múzeum /Hűvösvölgy, Heánrich István-ut 3-5./ 9-12 és 3-6 ­Országos Iparmíivószeti 'ik-sulat /Mária v a iérJ.a-u.l2./ 9-2 - Ernst Múzeum / Hagytae z6'-u,8,/ 10 - 6 - /MOT/„ ­A NAPLÓJÁBÓL Sulyok István, volt kassai 9, honvéd­gyáXTgelFe\Ib^^ március l£#^n önként jele::t:ezett, hogy az eiok.Ő napi támadás uian az "öli ások között visszamaradt sbesülte.-et behozzarNomes elhatározásában 3 társa követte, akikkel azután az oroszo: állandó zavara tüzében, számos sebesült bajtársát bekötözte es így meg­mer tetté"• egyiket másikat az élvérzéstől. Másnap ujabb te.zonyite. át adta Önfeláldozíó baitársiasságának^ amikor az oroszo- puskatüze ellenere, a dtrótvadályok elé ment. és az egyik, odáig kúszott, S már teljesen eicsigá­zott, sebesült bajtársát a lövészárokba behozta.Bátor magatartásáért a klsezüut vitézségi ere -a el tüntették ki,/MOT/• • U7 .

Next

/
Oldalképek
Tartalom