Magyar Országos Tudósító, 1940. december/2

1940-12-19 [243]

RENDŐRSÉG HARMINC NAPI 'ELZÁRÁSRA ÉS NYOLCEZER PENGŐ PÉNZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A NYUGATI PÁLYAUDVARI VENDÉGLŐ TULAJDONOSAT, A budapesti VT .kerületi rendőr­kapitányság büntetőbirája Démusz Jánost, a Nyugati-pályaudvaron lévő vasú­ti vencéílő tulajdonosát a világitást korlátozó miniszterelnöki rendelet­tel kapcsolatban kiadott záróára rendelkezések, megszegése miatt egy hónapi elzárásra és további 30 napi elzárásra átváltoztatható nyolcezer pengő pénzbüntetésre Ítélte, mert a pályaudvarral össze nem függő éttermét a zárórán tul nyitvatartotta. Az Ítélet nem jogerős, amennyiben az ügyész sulyosbbltasért, Démusz János pedig enyhítésért fellebbezett. /MOT/S, HÍREK INGYENES MUNKAKÖZVETITÉS• Az Állami Munkaközvetítő legutóbbi jelentése szerint foglalkozást kaphat 42 ipari szakmun v ás ? 5 kereskedelmi ügynök, 3 üzleti alkalmazott, 1 szolga, kifutó, 34 és 20 leanytanono, 5 állandó háztartási al' axmazott, 15 bejáró takarítónő. 2 gyári betanított munkás, 1 napszamos, továbbá 10 hadigondozott fonó-szövő, 26 hadigondozott gyári segédmunkás, 17 hadigondozott napszámos, 1 hadigondozctt kifutó, 1 hadi­gondozott "-ocsis, összesen 181 ember. Foglalkozást keres'_ 3742 ipari szakmunkás, 2130 gyári betaniott és egyéb segédmunkás, 574 gyári és egyéb napszámos, 454 szolga, kifutó, kocsis, 220 bejáró takarítónő, 147 üzleti al'.a-mazott, 14 magántisztviselő, 214 állandó 34 kisegítő háztartási al­kalmazott, 65 irodai gyakornok, 7 kereskedelmi ügynök, összesen 7601 em­ber,­Az egyes szakmák részletes adataiból megállapítható, hogy a budapesti ható B ági munkaközvetítő hivatalnál a fémnyomói, vésnöki, réz­müvesi, továbbá a galvanizálónői, viilanygép varrónőig standard retliző­női, fodrásznői és a hadigondozott géphimuzó'nó'i munkahelyek betöltésére nincs elég jelentkező munka!:ereső,/MÖT/B, ELISMERÉS A KATONAI SZOLGÁLATOT TELJESÍTETT ÚJSÁGÍRÓKNAK. A Főve­zérség különleges csoport vezetője a szolgálat nevében teljes elismeré­sét és köszönetét nyilvánította Natter-Nád Miksa t,hadnagy, Z,Szabó László t,hadnagy, Marschalko Teofil t.tüzórhadnagy, vitéz Béry László t.tüzérhadnagy, vitéz'Vass Sándor dr, t,hadnagy, Lövik Károly t.tüzérhad­r.agy, • Jagits József t.huszán-hadnagy, Dobay Tibor t,zászlós; dr.Kapy Re­zs'ö t.zászlós, dr.Schar.nen Béla t.tüzérzászlos, Hunt Béla t.kp.tűzmester, Jámbor Dezső, dr.Gábor Áron és Zalán József t.,kp.ormos te.^akik a osoport sajtó alosztályánál teljesítettek szolgálatot, valamint dr.Nagy­révy Néppel György t.huszár^adnagyí aki a különleges csoport propagan­da alosztályánál teljesített katonai Szolgálatot, amiért a visszacsa­tolt részek megszállásának katonai előkészítése alatt és a bevonulás so­rán katonai ismeretükkel, szaktudásukkal, kifogástalan magatartásukkal, s fáradságot nem ismerő lelkes munkájukkal igen értékes szolgálatot vé­geztek, * . -—A MAGYAR DERMATOLÓGIAI TÁRSULAT KONGRESSZUSA. A Magyar Dermatológiaí Társulat ezéví nagygyűlését december 20-án, pénteken ós 21-ón, Ezombaton tartja a Mária-utcai Neuber-ainikán,/MOT/Bo A P r o d o m 03 A Társulat elnöksége v ari a fenti hir szives \TN' közlését a t, Szarkesztőségektől 5 /M0T/B„

Next

/
Oldalképek
Tartalom