Magyar Országos Tudósító, 1940. május/1

1940-05-03 [228]

velők részére nagy sportesemény készül május 5-én, vasárnap a Kerepesj ut 3 * szám alatti Ta ttersaalban. Itt tartják a Magyar Kutyatenyész tő_A *» ,.js,*jt,LXA ' . * Egyesületek Országos Szövetségében tömörült egyesületek Országos Kutyakiálli tusukat, éspedig: az übaujtornavármegs Magyarfaj táj u Ebtenyésztő Társulat, az Ebtenyésztők és EbkedveiSk Dunt tuli Egyesülete, a Magyar Dobermanosek, a áíagyarfaj ta Kutyákat Te nyess tők Egyes ül rí te, a Magyar Foxte rriertenyész tok Egyesülete, a Magyar Tac kétenyésztök Egyesülete, a Magyar Véreb Egyesület, az Országos Magyar Rendőrkut;,. aegyesülét és az Országos Vizslaklub, A beérkezett sek neve­zés, a mindenfelöl megnyilatkozó érdeklődéi már előre biztosítja a ki­állítás sikerét, A kiállításon úgyszólván minden telivér kutyafajta képviselve lesz ós szebbnél-":zebb, értékes tiszteletdíjakat szereznek tulajdonosaiknak, — A kiállítás közönsége az egyidejűleg ott megtartat dó ko te rékverse ny be n, rundőrkutya versenyben és patkaryf o gé verseny ben is gyönyörködhetik, /MOl/m. • F r o d •) m o : Fenti hir szives közlését kéri a t. Szerkesztőségektől dr. Eszterhas István a minisj terelnökség sajtóosztályának segédtitkára, 1 EGYENES MUN KAR.0Z VETI TÉS, Bucapecti Hatósági M u n .a:özvet:'tő május 1-i kimutatása szerint az elmúlt néten elhelyezett 783 szem.lyt. Jelei leg foglalkozást kaphat 290 ipari sza .munkás, 3 gyári betanított munka 9 napszámos, 13 vendéglői segédmunkás, 99 fim ós 29 loaaiy&anono, 47 bejáró t .karitónő, 11 szolga, kifutó, 3 üzleti alkal; i >JZG"\> f 1 irodai gya- ornok, 3 áoosis, 3 "isegitő háztartási alkalmazott, 17 hg gyárimui: kás, 19 hg napszámos, 1 hg kifutó, 5 hg vas- ós fémöutő, 1 hg bádegos, 1 hg kelmefestő, 1 hg hentes, mészáros, 1 hg üzleti al almazott, 4 hg szövőnő, 21 hg fehérnemütisztitó, vasalónő, 12 hg mázol •, összesen 59? on» Foglalkozást keres 2724 ipari szakmunkás, 1576 gyárt botanitott és egyéb segédmunkás, 483 gyári és egyéb napszámos, 547 szolga, kifutó, kocsis, 240 bejáró takarítónő, 165 üzleti alz almáz ott, 27 magántiszt­viselő, 107 állandó, 47 eisegitő háztartási alkalmazott, 4 ereskedel­mi ügynök, 107 irodai gyakornok, összesen 5827 egyén.,'' MOT/B. KRTJBY GYULA EMLÉKEZETE - MARGITSZIGETI MESEIktLUTÁEON, .Arudy Gyula, a kiváló iró halálának május 12-én lesz hetedik évfor-ulója. Ebből az ar alomból az első margitszigeti raesedélutánt május 9-én, csütör­tökön délután 5 órakor Krúdy Gyula emlékének szenteli" , Oszkár báosi a szigeti játszótéren elmondja".', gyerkeknek Krúdy Gyula ''Csengő Palkó 1 cimü magyar történelmi meséjét. /MOT/B. AZ AHOL FELTERJESZTÉSE A KORMÁNYHOZ ÉS A MA GYA í TOéE/AMAiOT AS IGJEfc HÁZANAK TAGJAIHOZ. Az Egészségpolitikai Társaság nemrégen an étam tárgyalta az uj adótörvény javaslat egyes paragrafusaina!: módosítását* Az ankéten kialakult véleményt az egyes paragrafusok fals óriásával most eljuttatta az EPOL a kormányhoz és a törvényhozás két házának tagjaihoz, A felterjesztés megemlíti, hogy a módosítások elfogadásá­val jobban szolgálnánk a honvédelmi célt és a magyarság biológiai védelmét és megerősítését, / 9T/B,

Next

/
Oldalképek
Tartalom