Magyar Országos Tudósító, 1939. augusztus/2

1939-08-21 [211]

5, törvényszéki kiadás. Budapest, 1939. augusztus 21. — M PESTVIDÉKI TÖRVÉNYSZÉK VIZSGÁLÓB3RÁJA 29 KISTARCSAI INTERNÁLTAT ÍATÓSÁGI KÖZEG ELLENI ERaSZAK MIATT LETARTÓZTATOTT. ii kistarősai internálótábor parancsnoksága legutóbb olyan intézkedést idott ki, hogy rendészeti okokból nem engedélyezi azoknak a személyeknek i kistarcsai táborban való látogatását, akik nem közvetlen hozzátartozói: iz internálótáborban elhelyezetteknek. A tábor lakói közül többen, valu­iasiberek, árdrágitók és más bűncselekmények miatt már büntetett előéle­tű egyének nyiltan elégedetlenségüknek adtak kifejezést e rendelkezés mi­itt, ellenszegültek több, a tábor parancsnoka ág által kiadott utasításnak, így hogy hatósági beavatkozásra is volt szükség. A rendőrség negyvenegy Internáltat körülbelül egy héttel ezelőtt Kistarcsáról á pestvidéki tör­'ényszék fogházába szállított, ahol megindult ellenük az eljárás hatósá­;i közeg elleni erőszák cimén. Benkö Béla dr., a pestvidéki törvényszék vizsgálóhir ája napokon ceresztül hallgatta ki a Budapestre felkísért internáltakat és ma hozta ieg ez ügyben végzését. Eszerint huszonkilenc személyt hatósági közeg el­.eni erőszak büntette miatt előzetes letartóztatásba helyezett, tizenkét .nternáltat pedig ismét visszakísérnek a kistarcsai táborba. A huszonki­.enc egyén ellen most már a pestvidéki királyi ügyészségen folyik tovább , bűnvádi eljárás, /MOT/ B. PRO D 0 M 0 ! Közlési engedély van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom