Magyar Országos Tudósító, 1939. augusztus/2

1939-08-16 [211]

H I R Z E . ~-A NZZÍZETI lOJNig .KÖZPONT LELKES ÖRSEGÜTNEPSÉGE i.z OT:>ZÁGZÁSZLÓIÍÁL, Nomzoti 'íunkaközpont köz üzeni ós autóbusz—f Scsoportjá-nak árvalány hajas, magyar ruhás szakasza tolj esi tett Nagyboldogasszonynapjár. őrszágálátot az Ereklyes,Orczágzászlonál, ahová elhozta a főcsoport u j zászlaját is. Jjélbou előkelő közönség gyűlt öseze a közüzoni r.iunkások felvonulásának megtekintésére, • szá.:ios külföldi ós sokan a magyar vidékről* őrségváltás után, amit tisztelődve, lovott kalappal teljesítettek a szakasz tagjai, az Ereklyes Országzászló Nagybizottsága /E01IB/ nevében Dalmady Ödön ny. ministori osztályfőnök, társelnök intézőtt beszédet a katonás fegyo­loLibcn őrtálló csapathoz. Kiemelte a hazafias magyar munkásság érdemeit a nemzotépitósbon, majd az Országzászlóról szólva, igy folytatta: - A magyar zászló volt.mindig a hirdetője a múltban,a nagyszerű magyar történelem hősi korszakában, épp ugy, -mint az elesettségben j s a magyarság ősi erényeinek, becsületének, s meghatá­rozta valósággal a magyarság szellemét. Biztosan tartja ezt a zászlót ma is egy markáns magyar egyéniség eres keze, aki a magyar történelem lapjait irja, aki ami egyedüli vezérünk: Horthy Miklós, Magyarország kor­mányzója. /Lelkes éljenzés és taps./ Nincs is izgalom a magyar hazában, mi, magyarok, a nagyvilágban lobogó szenvddélyek és rettegések Közepett bizóan és nyugodtan tekintünk zászlónkra és zászlótartónkra ! Az Ország­zászló arra int, hogy •becsüljük egymást, kéz a,.kézben haladjunk a magyar Utón, mert ezzel a'Hazát bce'süljük meg.. . A nagy tetszéssel fogadott boszéd után a Nemzeti munkaközpont nevében Rákóczy Béla osztályvezető tett hitet a magyar irredenta céljai mellett ós vázolta Nagyboldogasszony ünnepének jelentőségét Szent István korában, aki törvényt ült e napon. A MÁV "Testvériség" zenekarának magyaros játéka egészítette ki'ózont Is tván-hetének első ünnepén lefolyt lélek­emelő megnyilatkozást. /LÍOT/B. KÖZLEKEDÉSI BALESETEK. Varga János né 5o éves asszonyt, 'aki a Váci ut 9o száma házban lakik, kedden délelőtt a Váci ut és a Prangepán utca kérdsz törődésénél egy ismeretlen rendszámjolzésü teherszáliitó gépkocsi elütötte. A szerencsétlen asszony életveszélyes sérüléseket szenvedett s amikor a nor.tők a Rókus korházba vitték, a kórház ápoltjai közé való felvétele közbon sérülésoibe belehalt. Ilagyboldogasszony napján, délután 4 óra tájban 3blmácsi János 41 éves aszódi lakos, egy kerékpáron Oinkota felé tartott. Cinkota közelében, az országúton szembetalálkozott egy másik, ismeretlenül maradt kerékpárossal. A két biciklista összeütközött egy­mással és a kar arab oí következtében Tolmácsi János súlyos külső és belső sérüléseket szenvedett. A vármegyei mentek életveszélyes állapotban a / budapesti Rókus kórházba szállitották, . A rendőrség a súlyos kimenetelű közlo­4 kedési baleset' , %gyéóen, a felelősség megállapítása védett moginditot!a iyh a nyomozást. /i'0T/M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom