Magyar Országos Tudósító, 1939. május/2

1939-05-15 [205]

FŐVÁROS V"-- ••V-.V\ :fW • • <,n->.- Mí; ' \ . ' •. é 1 SZENDY KAROLY POLGÁRMESTER RUSZINSZKóBAN, Szendy Károly nolágrmester, Duláoska Jenő, a Főváros i Segitőalap igaz ;atójcuiak kíséreté bon, vasárnap Ruszinszkóoa u:azott= Az ut kapcsolatban van a fővárosnak Kőrösmező és Huszt testvjrközségóvé való fogadtatásával, amely a Fővárosi Segítő Alap bevonásával fog megtörténni, Minthogy már rógeoben van szó arról, hogy a Segítő Alap alkalmas helyen, tagjai részére magaslati üdüloáolepet fog létesintei, 6 polgármester ebben az irányoan is megfelelő tájékoztatást fog szerezni ./"!OT/Lá 0 Vr 0 NÉVVÁLTOZTATÁS• A nukir, belügyminiszter dr. Havlin Károly tanácsnok ­a közjótékonysági és szociálpolitikai ügyosztály vezetőjének - családi ne­vét Huszty névre változtatta„/MOT/LácVr, HÍREK —HÁZASSÁ^ Vulkovits Ica és Varga József vasárnap este tartották eskü­vőjüket a Cisztercita-re-ad Szent Imre herceg-uti plébánia templomában,, /MOT/B, Pro d o m o: Varjas Imre y a MOE öelső munkatársa kéri tisz­telettel a fent: hir szíves közlését, —•—UJ UTCA ELNEVEZLEK A FŐVÁROSBAN., A Fővárosi Közmunkái-: Tanácsa kedden tartja teljes ülését,, amelyen a városrendezési, bizottság éa a pénzügyi bi­zottság javaslatai mellett az utcaelnevezés! bizottság előterjesztését is tárgyalják, amelyben a székesfőváros egyes Kerületeinek névvel való meg­jelölését javasolják és ezen kivül javasolja., hogy lo/ az Iikeré Fodor-utcából a 8448/7-lO.hrsz. telkek közül északnak kiinduló 4 méter széles lépcsős kiképzésű névtelen utcát, mely a Sólyom-utcába a 8443/?'- 9ohrsz 0 tel:..eK üczött torkolik be, Fodor-lépcsőnek 2,/ az I.,ker „Soiy om-utca 8448/32-23 ,hersz„telnek i:özül észak­nak kiinduló és a kakuk-utcába a 8443,/3 6-3.7é,hrsz .telkek között betorkoló 4 méiher széles névtelen lépcsős kikézésü utcát. Kak uk-lépcsőnek nevezze el a Tanács,. 3 c./ a II ..kar,Rügy-utca elnevezést javasolja az Endrődy Sándor­utcán tul a Balogh Ágdám-utcáig kiterjeszteni úgy, hogy a Rügy-utca ezen­tul a Bimbó-ut tol. a Balogh. Áöám-ute a.!.g terjedjen 0 • 4 ./ a III „ ker 0 Kec"ske--utca lakói nevében Splény János azt a kérelmet terjesztette elő,, hogy az utca nevét megváltoztatva, azt Krúdy Gyuláról nevezzük el, A kérelem teljesítését nem javasolja, mert Krúdy Gyula elhalálozása óta még nem telt el 10 esztendő, 5,/ a III a kea%V8rösvári •utbol északnak kiinduló Vihar-utca egyenes folytatását képező utvonalat mely a Veder -utcánál nyugat felé kissé elkanyarodik és a 18.000 hrsz, telken kialakuló térbe torkolik be, javasolja Vihar-utcának elneve.zni, ngy . hogy a Vihar-utca a Vörösvári-ut­tol a 18.900 hrsztel ékig terjedjen., 6„/ az eddági Vihar-utcának a Veder-utca ás Meggyfa-utca kö­zé s eső szakasza, mely a most elneveza11 Vihur-utconal ;.eskenyebb és igy az utca e-gyenes folytatását nem képeli- megszüntetni javasolja ós azt az útszakaszt javasolja É most f elszabi.du.lt Bcreg megyei községrál Bilke-ut­j." cárak, /Folyt,köv»/ "•

Next

/
Oldalképek
Tartalom