Magyar Országos Tudósító, 1939. február/2

1939-02-16 [199]

Nap i r e n d: 1939 . február 17-én, pénteken: Róm.kat.: Donit pk« vt.- Protestáns: Donát.- Görögkatollkus: Tódor.- Izraelita! 8* Jltihrö«­Középeurópai Időszámítás szerint Budapesten a nap kel 6 óra 47 perckor, nyugszik 17"óra 10 perckor, a hold kel 5 éra 25 perckor, nyugszik 15 Óra 38 per«kor.~ Nyitvalevő muzeumok: Országos Magyar Történeti Múzeum /Muzeum-krt«14-16•/ történeti és régészeti gyűjtemények 9-1/2 2*~ Iparművészeti Múzeum /ÜTlől-u.33 ./ 9-l/2 2»*» Országos Magyar Szépművészeti Múzeum /Aróna-u.41. / régi és modern képtár, közép és ujabbkor! eredeti szobor gyűjtemény, grafikai kiállítás 10-1/2 2«- Uj Magyar Képtár Andr' ,s *y­U.69./ zárva.- Magyar Történeti Képcsarnok /Akadémia-u.2,/ Io-l»- Orszá ~cs Levéltár /Bécsi kapu-tér 4./ 9-1/2 2.- M.Kir.Mezőgazdasági Múzeum /Város­liget, Széchenyi-sziget./ 10-l.-'Ma c :yar Tudományos Akadémia /Akadéraia-u .2../ Goethe és Vörösmarty szoba 10-12*- Erzsébet királyné emlékmúzeum, Királyi Várpalota termei /Királyi V'r / megtekinthetők 9-4.- Országháza megtekint­hető 9-4c- Tudományegyetemi Növénykert /Romanelll-u.25./ 8-12 és 2- sötó- ' dtedésig.- Aquincumi Múzeum /Szentendrei-u.7./ 9-12 és 3-6.- Várhegybarlang, jégkorszakbeli osállatcsontok múzeuma / ö zentháromság-u.2./ elöljáróság! udvarból'nyitva egész napa- Budapesti önkéntes Mentő Egyesület Múzeuma /Márkó-u.22./ 9-12.- Országos Magyar Természettudományi Múzeum /Baross-u 0 13./ állat- és ásványtára, történeti tára 9-l/2 2.­Nyitvalevő könyvt árak: Fővárosi' nyilvános könyv­tár /tteviczky-u.l./ 9-7.- Akadémia könyvtára /Akadémla-u.2./ tudományos kutatók számára'9-1, a nagyközönség számára 3-7.- Országos Széchenyi 'könyv­tár /Muzeum-krt. 14-16./ 9-2.- Statisztikai könyvtár /Kelety Káíoly-u.5-7,/ 8-2 ós 3-6*- Technológiai könyvtár /józsef-krt. 6./ 9-1 és 5-8.- Iparmű­vészeti Könyvt ár/Ül lő 1-u.33./ 9-1/2 2.- Mezőgazdasági szakkönyvtár /Veros­liget, Széchenyi s iget./ 10-1/2 2.- Kereskedelmi és Iparkamara könyvtára /Szemere-u.6./ 9-"-;,~ Vakok könyvtára /lda-u.5./ 8-12 és 2-5.- Egyetemi könyvtár /Ferenclek-tere 5./ 8-8.­Nyitvalevő kiállítások: Országgyűlési Múzeum /Országháza, XVII. kapu./ 1914-1924. tiz év politikai története 9-1/2 2,­Szépmüvószeti Múzeum /Aréna-ú.41./ Lord ^othermere gyüjtöményének válo.- • c 4­képeiből rchclezett kiállítás, "Olasz grafikusok XV-XVIII. század" kiállí­tás 9-1/2 2.- Műcsarnok /hősök-tere/ Táli Tárlat, Karlovszky Bertalan és Zala György ealókkiállitás 9-1/2 2.- Műterem Kéuzőmvüészeti Kiállítások /Kossuth Laj03-u e 12./ Istókovlts Kálmán festőművész kiállítása 10-6 0 ~ xatnáá Galéria /Akadémia-u.8./ 10-6.- Nemzeti Szalon /Erzsébet-tér/ 8 sso.,­/rász„ 8 festő kiállítása 9-5.- Szendtföldl Múzeum /Hűvösvölgy, Heinrlcn István-Uo3-5'./ képzőművészeti kiállítások 9-12 és 3-6..- Baross Szövetség ^/Muzeum-uél7./ farsangi és kelengye kiállítása 10-1 /2 2 és 4-1/2 8 9 ~/f;;C'j/

Next

/
Oldalképek
Tartalom