Magyar Országos Tudósító, 1938. november/1

1938-11-08 [192]

POLITIKA /A NEB értekezlete. Folyt a t á el./ A párt tagjai lelkes tapssal kisérték %inis zterelnök szavait. Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök beszéde további Során köszönetet mondott a pártnak és a magyar közvéleménynek fegyelme­zett magatartásáért, amellyel a kormányt az elmúlt hetekben a diplomá­ciai tárgyalások alatt támogatta. N a gy elismeréssel emlékezett meg a magyar honvédségről, hangsúlyozva, hogy annak további fejlesztése er­dekében minden áldozatot ^meg kdi'l hoznunk, majd beszédét a legelső magyar ember, a Kormányzó iránti hódolattal fejezte be. A párt tagjai szűnni nem akaró lelkesedéssel, felállva ünnepelték az államfőt. Zsitvay Tibor szólalt fel ezután, aki hangsúlyozta, hogy a kormány benyújtott törvényjavaslatát, amely mindenben megfelelő és alkotmány szerű, örömmel iktathatjuk a magyar törvények sorába. A párt­értekezlet a miniszterelnök és a tárgyalásokon résztvett miniszterek lelkes éltetésével ért véget» /MOT/X. Sze. HÍREK AZ "ADRIA" KIÖNTI CSOPORT HADITENGERÉSZETI TÁRGYÚ veti tettképes előadást rendez november 12-óh, szombaton este félnyolc órai kezdettel a Magyar ^Droglsta Otthon dísztermében /BUd apest^ VIII., Sándor-utca 38./ Az előadást bajtársi vacsora követi* Vac sora jegyek kaphatok P.1.20-ért Az "Adria" csoport titkárénál, Lakatos Bélánál,Budapest,IX., Üllőiéit 61.1.em*13/a. és a központi csoportok elnökségeinél és a helyszínen. Az " Adria" csoport minden bajtársat, családtagjaival együtt szívesen latjai /MOT/B. AZ EREKLYÉS ORSZÁGZÁSZLÓ NAGYBIZOTTSÁGÁNAK FIGYELMEZTETÉSE A FEL­VIDÉKI ORSZÁGZÁSZLÓKKAL KAPCSOLATBAN • A Felvidékre szánt Ors zágzás z­1 ók tömeges felajánlása kapcsán az EONB a következő figyelmeztetést adta ki: Az Országzászló céljára felajánlott keresztrudas lobogón a nagy magyar elmernek a Szent Koronóval, e körül az "Igy volt - ugy lesz beírásnak kell feltüntetve lenni, ami az országzászló-jelleg szabályszerű feltétele. Egyéni adományozók nevét az országzászló lobogóján fel­tüntetni nem lehets Csak városok., helységek, társadalmi és más erkölcsi testületek megjelölésének feltüntetése engedélyezhető. Miután a felszabaduló városok, valsmint igen sok község avatásra szánt országzászlöjét az eddigi bejelentések alapján az EONB elfogadta és hivatalosan beosztotta, minden felajánlást az elnökségnek be kell jelenteni, mert másként azokat tudomásul nem vehetik, valamint hogy a több oldalról egyazon helyre történő felajánlások elkerülhetők legyenek. /MOT/B. EGY A .'ERIKAI MAGYAR A REVÍZIÓ ÜGYÉÉRT. Egy névtelen amerikai adako­zó a Magyarok Világszövetségéhez érkezett tudósítás szerint 200 dollár­ral járult hozzá a revíziós gyűlés költségeihez. Az amerikai newyorki magyarok ülést tartottak a november 13-án tartandó nagygyűlés előkészi­\ tésével kapcsolatban, s itt nyújtotta^ át a 200 dollárt a magát megne­I veznl nem akaró magyar azzal, hogy ezért semmiféle elismerést,vagy há­l lát nem fogad el, /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom