Magyar Országos Tudósító, 1938. október/2

1938-10-17 [191]

A ?HCÍx T TíL..;COS 3Zöv^'T3 n G A FEL7ID _;, KáRT • Az Országos Frontharcos Szövet­ség Ö pc s i Vig nr -. termében v-s rnap d-éle lőtt t'jékozt tó é^irényitő vezet -sági '-rtc • ezeltet tartott. Az 'rtekezlcten kb. 8« 00 frontharcos helyi szervezet r Vz'-rol mintegy .1.600 vezetés 'gi tag vett részt. Minden v "ros, mineen község, minden f nlu vezetősége képviselve volt, úgyhogy ezen az értekezleten ott volt az ég sz ország­A vezetőségi értekezletet szomb-ton -este hatslmes ---r'uyu fel­vonul '-s el zto'tiiug. ~~]zex\ résztvett é Frontharcos Szövetség 1. szému ké­szültségi ezrede 10 sz 'z^ddalé A fe;., elemezett századokét Kertész Elemér orsZ gos alelnök és vitéz M'rtsekényi Imre országgyűlési képviselő vezet­ték. .Három zenekarral vonultak végig •;. frontharcosok,a közönség lelkes "nroplóse közben, az utcákon,' a Szab >ds ég-téren vlló észak szoborhoz. Az "szak szobornál k'ton's r?ni"tépség keretében Kenéssey Gyula Évi -z gos "alelnök helyezte el rövid beszéd kis'rétében a frontharcosok" ko­sz oruj : t. Majd ez kulitok a kormányzót éltetve, a Rákóczi induló hang­jaj mellett vis ez átért ok szállásukra. Vas-rnap érlelett, a Vigadó hatalmas dísztermét zsúfolásig megtöltötték a vidéki frontharcos szervezetek kiküldöttei. Az emelvényen foglalt hol;, et a v. zet^ség: gref vitéz Tak'oh Tolvay József országos el­nök, Kertész Elem 3r orszégoj ügyvezető a. 1 elnök, dr. vitéz Tóth András, .'• artsekényi Imre, Mezey L­c j os *or •• z éggy "lési képviselők. A ír ont harcos kürt jel a Himnusz és az elesett bajt'rs.okért . vló ima ut 'n gróf vitéz Takách Tolvay József nyitotta meg az értekezletet. "• - Tizenöt évvel ezelőtt tett ék sírba Trianonban szadista em­berek ezeréves hazánkat, kzóta hiába küzdöttünk ellene. MI magyar front­harcosok megtettük ezalatt az idő alatt is a kötelességünket. Hosszú Idő • 1-tt lassan kezdett derengeni f z Igazság, N agy barátok cs r-t lakoztak hoz­z ? nk. Elsősorban Mussolini az olaszok Duceja, majd Rothermere Lord, a.zu­t 'n Hitler, a németek kancellárja "s a. bar'ti Lengyelország* - De mindez nem volt elég. Régi igazság, hogy senki se menjen 0 szomszédokhoz koldulni, kunyerálni, hanem a nemzet saját maga oldja meg a problémáit. Ezért :bér s nemzetközi fórumon hatalmas szoáz6lói^'v­olt'-k, hl'Ír-- küzdöttünk rajtunk elkövetett lg izségtalanség-ellen. Araig mi csak besz"ltunk az érdekelt nemzetek tettekkel léptek elő. Ezekből a tettekből született meg a müncheni 'rtekezlet szeptember hónap utolsó csütörtökén. - Ekkor uj nary csalód a-a ért bennünket„ Mert, amikor a münche­ni értekezlet dmegállapod'sa alapján a cseh csődtömeget likvidálni kezdték?, nem azt a sorrendet követték, amelyet a természet követelt volná. Nem a legn £-gy obb hitelezőt, Magyaróra z got, elégítették ki els Ős orban* hanem csak a. rokon követeléseket. Miért? Ivíert azok mögött ott állt 75'milliós és 35 milliós erős nép, Mi mögöttünk az első hitelező mögött Csak egy szegény 8 milliós nép. Mégis, amikor .felelős tényezőink elmentek Komárom­ka jószivvel és lélekkel mentek. Azt hittek ugyanis, hogy egyenes és mélzc tárgyaló féllel ülnek a. zöld asztalhoz, " -Csalódtunk. A rasgy-'r kormány önérzetes igazsiga tudatában megadta a m áltó választ: ott h-'g; fe e Őket és mozgős i tott! /Ezekről a'sza­vaknál tomboló lelkesed és tört ki c. hatalmas terééiben. Percekig tartott ? amig a harsány éljenzés lecsille-pult./ - Méltóbb, m-gyarabb vál-szt - folytatta a viharos éljenzés ] elmultával gref vitéz Trk-'eh'Tolvay József - a magyar kormány és a "magyar , : nép nem is adhat oco. i - Ha visszatekintünk &z eítaűlt történelmi három hát re, akkor \; tanuljunk és vonjunk le néh.'ny t -nulségotr jpS /Folyt köv./.

Next

/
Oldalképek
Tartalom