Magyar Országos Tudósító, 1938. szeptember/2

1938-09-26 [189]

-—ELITÉLTEK EGY JEGYCSALÓT. Vitéz Vass Lajos dr. büntetőtervényszéki egyesbiró ma vonta f d^előssé gre a csalás bűntettével vádolt Német Mihály 4o éves napszámost. A kir. ügyész­ség vádja szerint ez év február 17-én, a Mester-utcában felvett egy eldo­bott, használt villamosjegyet és azzal szállt fel egy 3o-as jelzésű villa­mosra. Az ellenőr azonban észrevette a csalást és rendőrnek adta át Né­met Mihályt, aki ellen a kir. ügyészség - miután hasonló cselekményért már büntettve volt - csalás büntette miatt emelt vádat, A megvádolt munkás beismerte bűnösségét ós azzal védekezett, hogy öt gyermeke van, az anyját is ő tartja el, nem volt pénze villamos­ra és ezért akart használt jeggyel utazni, Lontay Emcin dr, kir. ügyész vádbeszéde után a biróság Német Mihályt csalás vétségében mondotta ki bű­nösnek és kétheti fo^Oájtoüntetésre itélte, amely jogerős, /MOT/SY. —VALUTA BŰNCSELEKMÉNY GYANÚJA MIATT LETARTÓZTATTAK EGY BIKARESTI KERES­KEDŐT, Néhány nappal ezelőtt történt, hogy Nagykanizsán, a triesti gyorsvonaton szolgálatot teljesítő detektiveknek feltűnt egy idegesen viselkedő férfi, akit igazoltattuk, megmotoztak, ma^d átkutatták a v c suti fülkét is. A ku­tatás eredményeképpen az egyik fűtőtest mcgé elrejtve körülbelül 80,000 pengő értékű valutát és ékszert találtak, A detektívek, a gyanús férfit, akiről kiderült, hogy Heller Lajos bukaresti kereskedővel azonos / felkísér­ték a budapesti királyi ügyészség volutaosztályára, ahol dr, K 0 tsis Miklós ügyészségi alelnök részletesen kihallgatta, A detektívek jelentést tettek a nyomozás eredményéről Kotsis alelnökhek, a valuta ügyészség vezetőjének, aki a rendelkezésére álló adatok alapján ma délelőtt maga elé vezettette Heller Lajost és kihirdette előtte azt a határozatot, amely szerint az ügyészség Hellert fizetési eszközökkel elkövetett visszaélés büntette el­mén előzetes letartóztatásba helyezi, Heller Lajos e határozat ellen fel­folyamodást jelentett be. Az ügyészség elnökhelyettese: dr, Thury Endre főügyész erről az ügyészségi határozatról hivatalos közlésben tájékoztat­ta a nyilvánosságot azzal, hogy az ügyben a nyomozás tovább folyik,/MOT/Ma, Pro Domo: Közlési engedély van!!I

Next

/
Oldalképek
Tartalom