Magyar Országos Tudósító, 1938. augusztus/2

1938-08-18 [187]

II ÍREK EGY HATGYERMEKES ÖZVEGYASSZONY KÉRÉSE A KÖZÖNSÉGHEZ. Özv. Sárközy Jánosné negyven éves asszony, akinek férje hirtelen meghalt, azzal a kéréssel fordul a jószívű emberekhez, hogy kétségbeesett helyzetében segítsenek rajta. Hat gyermeke közül a legidősebb 14 éves, a legfiata­labb pedig három éves. Férje kőműves volt, s néhány héttel ezelőtt hir­telen meghalt. Ö maga szívbajos, s alkalmi munkákat vállal,hogy gyer­mekeinek enni tudjon adni. Egy pajtában lakik, melynek kis bérit sem tudja megfizetni,, s mind nehezebb és nehezebb s sora. Segítséget kér. Címe: Kelenvölgy, Kovács-utca 5.szám. /MOT/B. Pro domos A M.O.T. tisztviselőnői tisztelettel kérik a T,Szerkesztőségektől a hir szíves közlését. HÁZASSÁG. Flóra E.Píllion /Lackawanna, USA/ és dr.Boér Ferenc József, a Budapesti Mentő Egyesület orvosa f ,hó lT-én este tartották esküvőjü­ket a Szentcsalád plébánia templomban. Tanuk voltak dr.Ruszwurm Rezső és dr s Ágasvári István, /MOT/M. ORVOSI HIR, Dr.Lengyel Árpád, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület főorvosa, orr, gége, fülszakorvos, szabadságáról megérkezett, s újból rendel f Budapest VIII „, Rákóczi-ut 11.1.1. /MOT/M. -—BAJTÁRSI TALÁLKOZÓ. A 10-es honvédek bajtársi összejövetelüket 19­ény pónte'zen este tartják a Csalogány-utca és Iskola-utca sarkán lévő Mórlcz-vendéglőben, /MOT/B. A KMAC UT JELENTÉSE * A Királyi Magyar Automobil Ciub közli, hogy NógrtM. » . és Hont k«.e c e» vármegyék területén a Kisterenye­Szrrvaskő törvényhatósági közút 2-3 és 8-9 km.közötti szakaszán és a Budapesté-Balássagyarmat-Losono állami közút 99-100 ás 109-110 km.közöt­ti szakaszán hídépítés miatt a forgalom eeyelőre ideiglenes hidon bo­nyolódik le« Rárós-S qlgótarján törvényhatósági utat a 20-25 km.közötti szakaszon hengerelik, A marcaltői Rába-hid javítási munkáinak tartamára a Csorna-Városlöd törvényhatósági útnak egy részét a forgalom elől el­záró ák„Terelőutrói gondoskodtak? A munkálatok előreláthatólag október végéig tartanak.. /MOT/B. SZÁRNYAT A HAZÁNAK a A Magyar Élet- és Járadék Biztosító Intézet tisztikara szeptember havi fizetésének egy százalékát felajánlotta a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap javára, /MOT/B. A .

Next

/
Oldalképek
Tartalom