Magyar Országos Tudósító, 1938. július/2

1938-07-18 [185]

H I H E K . HALÁLOS KÖZEKEIFSI 3ALESET., Vasárnap délelőtt a Budaőrsi-uton haladó autóbusz elgázolta K i s s István 27 éves kőművest, aki Budapesten a Sütő­utca Ír számú házben lakott. A szerencsétlenülj árt férfit a mentők kopo­nyaalapi töréssel a Rókus-kórházbs akarták vinni, de a mentőkocsiban meg­halta /MOT/M, A KMAC UTJELENTÉSE. A Kir'lyl Magyar Automobil Club közli a gépjármű tulajdonos és vezető közönséggel, hogy Budapest Székesf öv áros területén az I, kerületben á Széher-utnak a Bognár-u. és Kovácő-u, közötti szakasza e hó 14-tol augusztus l-ig útépítés miatt zárva lesz,/MOT/B* BóXAY FERENC FILM-SIKERE BERLINBEN,, Bókay Ferenc, a tehetséges magyar színész mintegy 3 évvel ezelőtt az UFA meghívására Berlinbe költözött, ahol több nagy filmben Játszott vezető szerepet szép sikerrel. A kitűnő komikus és karakterszínész most kapott Ismét meghívást egy nagy némettár­gyu film főszerepére* Ősszel a művész hazalátogat Budapestre,'mert aZ egyik fővárosi színház szeretné leszerződtetni a jövő idényre./MOT/B, A KMAC EMLÉKJELVÁNY TÚRÁJA BUDAPESTRE» Az Önálló hivatásu Nők Budapes­ten megtartandó Nemzetközi Kongresszus alkalmával július 27-ón és 28-án eralékjelvény-turát irditt Budapestre a KMAG; 0 A túrán résztvehet az önálló Hivat ásu Nők Nemzet':*- 1 Szövetségéhek minden gépjármüvei rendelkező tagja. A résztvevők bárhonnan indulhatnak, ahol az A.I*A.C,R», vagy F.I.CM, Klu­bok fiókja működik. Elinduláskor a résztvevők tartoznak a Klub által me­netlevelüket láttamoztatni e A cél Budapesten a Hősök-terén lesz. Aki 27-én, vagy 28-án a rádió idő szerint este 8 órán tul fut be a célba, az értéke­lésben nem vehet részt„ Nevezési dij automobilok számára 5 pengő, motor­kerékpárok számára 3 ' p- .-n. ;ö* „ A dijakat július 31-én este együttes vacsora keretében osztják ki 0 ^lentkeznl a turárá legkésőbb július 25-lg kell a Királyi Magyar Automobil Klubnál Budapest, I7», Apponyi-tér 1* Július 31-én vasárnap délelőtt a KMAC; ugyancsak a Nemzetközi Asszonyhét alkalmá­ból'nagyszabású üryessógi versenyt rendez ."Budapesten a város belterüle­tén o/MOT/Be CSENDŐRSÉG SÚLYOS GÉPKOCSI BALEJST A BALATONI GB ZÁGUTON, Lebovics Béla budapesti szőrmenagykereskedő a Balatonhoz igyekezett autójával, amelyen rajta kí­vül még Fischer Ármlnné cégvezetőnő foglalt helyet• Bal afconboglár előtt eddig még ki nem derített okból kifolyólag az autó bal első gömlja de-' fektet kapott^ a kocsi a magasra feltöltött országút széle felé tartott, az országútról legurult és erősen megrongálódott* a kocsi ablakai betör­tek, de miután törhetetlen üvegből volt ak 9 szilánk sérülést az utasok nem szenvedtek. Az autó utasai mindllsfctten eszméletüket vesztették és dr. Ta­kács községi, orvos részesítette őket első segítségben. Ugyancsak az első segítséget nyújtó balator.ű.elle.1 orvos értesítette a vármegyei mentőket, akik a két súlyosan sérült autóúta.st Budapestre a Park-szanatóriumba szál­lították. 2th Ádám tanár kötözte be sérüléseiket 9 Állapotuk súlyos, de nem életveszélyes »/MQT/«Te LA '

Next

/
Oldalképek
Tartalom