Magyar Országos Tudósító, 1938. június/2

1938-06-25 [183]

/TANÜGYI KINEVETÉSEK. Folyt a t ás 3./ A polgári leáni iskoláim ál: Zarándi Uándorné, Dröhlich Jenőné, Hárskúti Károlyné; Kon­tor Erzsébet, Somogyi Iván né, ííátay Gáborné, Klaniczay Gyuláné, dr. Ko­vács .'kosné, Jellen Gusztávné, Biro Ilona, Rusvay Jenőné, Elek Jénásné, Földy Ilona, Axatiéthy Gyuláné, Gabrlell Ilona polgári Iskolai helyettes t an árok at • A nőlparlskóláknál: /n őipar­Taksonyl' Magdolna, Szuly Angéla és László Erzsébet/ Iskolai h. tanítón lkot. A f iuip•• rost an onc is koláknálí Dr« Dókény Andor, Seraptey Ferenc, lf j. Novoszád János, dr. Janovszky Antal, dr« Károlyi Ferenc? dr. Konorot Gyula, dr. Borzsák Sándor ip árost anonc 1 skolai h, tanítókat* A leányiparost enoncis kóláknál: Baczó Andrea, dr, Hergecz Irén, Peitler Róza, Zeőke Jó­zsefné sz. Bayer Magda iparostanonciskolai h. tanítónőket. Az iparrajziskolánál: Héya Zoltán lparrajziskolei h. tanárt, A kereskedőtanonciskoláknál: Soós József kereskedőtanonciskolai h, tanárt, A f lugimnáziumoknál: Takács Andor gimnáziumi h, tanárt p A fiu felsőkereskedelmi iskoláknál! ' Farkas Zoltán, Dobler Antal felsőkereskedelmi iskolai h, tanárokate Anci felsőkereskedelmi iskoláknál: Hoffiuann Klára, Kováts Loschdorfer Anna és Katona Júlia felsőkereskedelmi iskolai !n tanárokate A felsorolt végleges állásra kinevezett közoktatási alkal­mazottak eskütétele június 30-án, csütörtökön délelőtt 9 órakor lesz a központi városháza tan ács termé benő Az eskütételre jelentkezők az eskü-igazolványok aláírása céljából előzetesen 1/2 9 órakor a közoktatási ügyosztályban tartoznak megjelenni„ Az ideiglenes minőségben alkalmazottak fogadalomtétele ugyanezen napon és $ helyén délelőtt 11 órakor lesz; a fogadalomtétel­ről szóló igazolványt pedig ugyancsak a közoktatási ügyosztályban dél­előtt 1/2 11 óráig Írják alá., /MOT/B" VI i

Next

/
Oldalképek
Tartalom