Magyar Országos Tudósító, 1938. április/2

1938-04-19 [179]

fl ii U ÍJ 0 ti & fa O -«»*TJ$CAI BALESETEK. A Szemere-utca és az Alkotmány-utca sarkán a BX 566 rendszámú autóbusz, fíielyet Zukovszki Iv.^r 34 éves gépkocsivezető veze­fcsrfci r elütötte az PO 11 számú csendőrség! autót. A kisautót Istenes De­zső csendőr vezette, aki az arcáa sérült meg-, a kocsiban helyet foglalt még Nagy Flórián csendőr, £klt súlyosabb sérülésekkel a VITI. helyőrsé­gi korházba vittek a mentők, Vasárnapra virradóra a Kerepesi-uton az Üget őpálya előtt Gelemszki Miksa a BO 735 számú kéktaxijával elütötte Bausz István 51 éves budatétényi napszámost, aki Ittas áll potb-n -'ülöngött az uton. Bausz Istv-'n .a helyszínen meghalt • A gépkocsivezetőt előállították a főkapi­tányságra. Vasárnap este 9 ; rakor a nagytétényi országúton a Hungárla­guralgyár közelében haladt Bögtös István budatétényi napszámos feleségé­vel és az ölében vitte hároméves fiát. Arra ment a BA 219 rendszámú ma­gánautó, amely elütötte a házaspárt, Böjtösné könyebb sérüléseket szen­vedett, az apa és a fiu súlyosabban megsérültek, agyrázkódással vitték bé okét a mentők az Uj Szert János-korházba, Kuszenda György 30 é-'es tetófedömester CK 206 számú motor­kerékpárjával a Royai-szállo előtt haladt el, a motorkerékpár hátsó ülé­sén helyet foglalt Pelka Matild 16 éves gy ár imu.nkásnö. Egy személyautó elütötte a motorkerékpárt, Kuszenda György és Felka Matild súlyosan meg­sérültek, mindkettőjüket a Rokus-kórhozba vitték. Az ÍÍLloi-ut 74. számú ház előtt elütötte az AX 212 rendszá­mú személyautó Altmann Ödön 68 éves magántisztviselőt, akit a mentők a S?ent István-korházba szállítottak. Bereczkl J'nos 30 év.es sofőr vasárnap éjjel részegen vezet­te BO 094 rendszámú kéktaxiját. A Soroksár1-ut és a Korpán;, i-ut sarkán nekiment egy lámpaoszlopnak. A taxiban helyet foglalt ^omlósi Mária 24 éves kl szoi'álólány és Serics Teréz 23 éves ki szolgált lány, mindketten megsebesültek; az Uj Szent János-korházba vittek őket a mentők. A részeg sefőr ellen megindult az eljárás. /LÍOT/E «r-»VEKEKED '.3EK, Vasárnap este a Gellérthegyen Nany­1 László szaboseged összeveszett barátjával, 3u "a 1 Géza kárpitősségeddel. A szabósegéd has­baszrrta barátját., akit a mentők az Uj Szent János-korházba szállítottak. Nanyot előálli tptt' k a fjkapitán, sá.-ra, ahonnét kihallgatása után elbo­csátották, megindult ellőne az eljárás. Vasárnap este 3u'a.;rsön Kubin, 1 Géza 29 éves kertész az egyik kocsmában összeverekedett munkásaival. Kubinyi arcát tö 5*0 helyen megszúrták, fogait kiütötték, állkapcsát eltörték, Sul.os állapotbal az Uj Szent János-kórház a vitték a mentők. /^OT/E »—AZ UJ ART2ziF0.tR/3 VIZJBE ESETT GY KISFIÚ, Az uj artézi forrás mellett játszott ICatasl Gyula jegyszel inék 7 éves fin, aki valahogyan bemászott a£ elkerített helyre, beleesett a vízbe, A f-jrro viz összeé ette min-két lábát, kezét és az arcát, Súlyos égési sárülésekkel a Fehér\ereszt-kor­házba v li;ték a-mentők, /ÍVÍ0T/E —-MOTORKERÉKPÁRT ÁEAJÍP I0PIJI, MT'GVERTőK. Borbély Illés 38 éves kőműves se­géd az Aradi-utca 3, számú, ház el):.:: mo tor koré !cp árt akart lopni. Az újság­árusok észrevették és megverték. Az alaposan helybenhagyott kőmüvessegé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom