Magyar Országos Tudósító, 1938. február/1

1938-02-01 [174]

Eézirat. ' Első kiadás. Budapest, 1938. február 1, {{) 1/1 - XX, évfolyam, 25. szám. HÍREK TORS TIBOR A TURUL SZÖVETSÉG TISZTELETBELI PA TRÓNUSA. A Turul Szövetség­ben tömörült budapesti jogászok Werbőczy Bajtársi Egyesülete legutóbb tar­tott ülésén egyhangú lelkesedéssel tiszteletbeli patronusává választotta az Esti Újság főszerkesztőjét^ Tors Tibor országgyűlési képviselőt. Az egyesület vezetősége ebből az alkalomból népes küldöttséggel kereste fel Tors Tibort. A küldöttség vezetője beszédében többek között előadta, hogy a Pázmány -Féter Tudományegyetem jogász ifjúságának bajtársi egyesülete Tors Tiborban annak az uj magyar nacionalizmusnak a harcosát kivánja köszönte­ni, amelynek megvalósításáért a Turul Szövetség is megalakulása óta küzd* Törs Tibor keresetlen szavakkal köszönte meg a neki adott tisztséget. Min­dig kötelességemnek fogom tartani - mondotta -, hogy támogassam a magyar ifjúságot nagy céljaiért folytatott nemes küzdelmében, A fiatal bajtársak kérelmére közölte, hogy a március I5-*ún tartandó ünnepélyes avató disztá-' boron megjelenik s ott át veszi a tisztségével járó bajtársi jelvényeket, /MOT/B, : ......... P'ő V- Á­: R Q. S'. c;,v V:-: :,\ :-. í : ~.• . BóEY TANÁCSNOK SZAKELOADÓJ ' LE TT A MŰEGYETEMNEK. A József Nádor Műszaki .s Gazdaságtudományi Egyetem rektora az egyetem közgazdas ági tudományi karának közigazgatási osztályán meghívott szakelőadói minő­ségben dr.Bódy László székesfővárosi tanácsnokot megbízta a "városi és üzemi közigazgatási praktikum" clmü tantárgynak meghívott sz. kelőadói minős égben való előad ás ával. /MO T/H. II I R E K VACSORA Dr.KOVACS KARAP - ERNŐ TISZTELETÉRE, vitéz dr.Benárd Ágost ny,miniszter, dr.üsetty Béla örökös fővárosi bizottsági tag,országgyü-­lési képviselők, dr. Bevilaqua' Borsody Béla iré, dr.Perry Aladár földbir­tokos, Pödör László mérnök, dr.Gergelyfy Gábor ny,rendőrtanácsos, dr. Jackö Pál ügyvéd, v.képviselő, Kornay István iró, Weber Lajos dr,minisz­teri tanácsos és dr.Votisky 'Antal fogalmazó bankettet hivtak egybe dr.Kf­vács Karcip Ernő volt országgyűlési képviselő tiszteletére, aki egyike azon keveseknek, akik olyan időkben állottak a Magyar-lengyel testvé­riség ügye mellé, amikor a lengyel állam feltámadása és a lengyel sza­badság eszméje csak néhány lengyel hazafi álma volt. Kovács-iiarap Ernő dr. negyven esztendős munkát szentelt a magyar-lengyel barátság ápolásá­ra. A tiszteletére rendezendő társasvacsora a Belvárosi Polgári Körben /Eskü-tér 8,/ lesz február 2-án, szerdán este félnyolc órakor,/MOT/B, F 0 L I T I K A §§A Magyar Országos TudOsito jelenti: A Nemzeti Egység Pártja elnöksége közli, hogy az egyes lapok téves hiradásával szemben a párt választójogi bizottsága ma, kedden délután öt órára összehívott ülését megtartja, /n/

Next

/
Oldalképek
Tartalom