Magyar Országos Tudósító, 1936. április/1

1936-04-02 [137]

"A REKLÁM LEGYEN FÉNYES, MINT A NAP, SZÍNES, MINT A KERTEK VIRÁGA ÉS HANGOS, MINT AZ ÁGYÚDÖREJ", A Magyar Asszonyok Pártszövetsége és a Keresz­tény Községi Párt rendezésében rendkivül érdekes előadást tartott a rek­lámról H o 1 b e s z Aladár szerkesztő, a Prohászka-kulturházban, ame­lyet teljesen megtöltött a megjelent nagyszámú és előkelő közönség. A reklámnak óriási jelentősége van - fejtegette az előadó - mozgásban tart­ja az egész üzleti világ vérkeringését, - a reklám tulajdonkeppen az üzleti élet vitaminja. Az üzleti élet és a kereskedelem a reklám pezsdi­tö erejéhen leli meg egyik legfőbb és legnólkülözhetetlenebb táplálékát, A reklám világhatalom, amit bizonyít az is, hogy például Amerikában temp­lomok, nálunk iskolák, gyárvárosok nőttek ki abból a talajból ,melyet a reklám termékenyítő ereje hódított meg a haladás számára^ Latin eredetű szó a reklám - melyet magyarban egy szóval kifejezni nem tudunk. Magyarul annyit jelent: fellármázni, felkiabálni, szóval mások figyelmét összpon­tosítani, odavonnié Régen ezt a müveletet kiáltozással, zajjal, zörgéssel végezték s ennek mai maradványa a házaló, A németek megállapítása sízerint a legelső újsághirdetés 1660-ban jelent meg a "Mercurius Publicus" cimü londoni lapban, amit nem kisebb személy tett közzé, mint II, Károly angol király, aki elveszett kiskutyája megkeresését kérte a derék londoniaktól. Ettől az elsőjcezdetleges hirdetéstől nagy utat tett meg a modern reklámj­aiig van a mindennapi életnek olyan területe, ahová be ne férkőzött volna. De kell is a reklám, nemcsak az üzleti életben,hanem a po­litikában és a művészetben is egyaránt, Amerika pályadíjnyertes reklám­mondásai a következők: "Hirdess, meri még rzt a legnagyobb és legörökebt igazságot is, hogy: "egy az Isten" hirdetni í-celll'.' "A reklám legyen fényes, mint a nap, szines, mint s kertek virága és hangos, mint az ágyúdörej". "Ha egycentes árucikkben akarsz meggazdagodni, egymillió dollárt költs reklámra". Nálunk az áruházak és nagy cégek régen rájöttek a reklám nél­külözhetetlenségére - fetjtegette az előadó - sőt politikusaink is... A továbbiakban az előadó számos példával illusztrálta a helyes és helyte­len reklámozást, az amerikai leleményességet, végül rámutatott arra, hogy nálunk a kiskereskedőknél sajnos még gyerekcipőben jár a reklám, noha a gazdasági depresszió szörnyű szele ezt a kategóriát kezdte ki a legjobban és éppen itt lenne szükség legjobban a reklámra, A lsgelső cél legyen tehát megszüntetni a kiskereskedők averzióját a reklámmal szemben s megmutatni nekik, hogyan lehet olcsón és jól reklamirozni, A véka alá rejtett gyertya ég, de észrevétlenül kárbavósz,elóg, de fényt, világosságot nem ad. Rek­lám nélkül az élet,d e elsősorben az üzleti élet ilyen véka alá rejtett gyertya, amely elemésztődik anélkül, hogy bárkinek is hasznára szolgált volna, A rendkivül érdekes előadásért dr, Gselényi Pál orsz , képviselő mondott köszönetet az előadónak, akit az összejövetel közönsége lelkesen ünnepelt, /MOT/Vr,

Next

/
Oldalképek
Tartalom