Magyar Országos Tudósító, 1934. október/3

1934-10-27 [115]

MIIIDSZET'aTEi: ÉS HALDTTAKNAPJÁNAK VILLAMOSKÖZLEKEDÉSE. A Bszkrt közli, hogy október 28-án vasárnap, 29, 30 és 31.-én, illetve november 1-én /Mindszentek napján/ és november 2.-án /Halottak napján/ a rákoske resztúri köztemetőbe a következő" villamosokkal lehet utazni: A Rókus-kórháztól a 28-as jelzésű vonatokkal a Népszinház­utcán és Salgót ar j án i-uton át. A Baross-térről a 37-es jelzésű villamosokkal a Fiumei és Kőbánya i-ut cn át. 'Ezenkívül október 28.-án, vasárnap és november 1-én Minden­szentek, napján, Kőbánya Liget-térről a 12-es jelzésű vonatokkal. A temetőhöz érkező kocsik az izraelita temetőnél lévő megál­lóhelyeden kivül csak a Kozma-utca és a Slrkert-utca sarkán fognak megálla­ni, honnan r közönság az aluljárón át jut a temető főkapujához. Október 31.-én, november 1-én és 2.-án a következő rendkí­vüli autóbuszjáratok fognak közlekedni: R. jelzéssel: a oui-u^e-Lérről a rákosi köztemetőhöz, RA. jelzéssel: az Apponyi-t érről a rákosi köztemetőhöz, Z. jelzéssel: a Bosnyák-térről a rákosi köztemetőhöz. Viteldíjak: vonaljegy 40 fillér, háromszori átszállásra jogosító átszállójegy 60 fillér. Az elsé autóbuszok október 31 0-én és november 2-án reggel fúl 9 órakor, november 1-én reggel negyed 8 órakor, az utolsó kocsik mind a három napon szükség szerint indulnak* A Kerepesi temetőhöz közlekedő 9, jelzésű viszonylatot a Vörösmarty-tér•' és Fiumei-ut közötti vonalrészen 9A jelzésű kocsikkal süri­tik. A Bszkrt felhívja a közönség figyelmét arra, hogy a Flórián­tőrről és a Fő-térről a trolleybus-vonal Vörösvári-utí végállomásához a 7e-os villamossal egey kisszakasszal ikehet utazni és a trolleybuszon két klsszakasz az ut a temetőig. A viteldíj tehát a Flórián-, illetve a Fő­tértől az óbudai temetőig összesen 18 fillér,. trolleybusz forgalmát a szükséghez képest autóbuszokkal is sűríteni fogják s ezért a Flórián-tér és óbudai ter er,ő között közlekedett "M" jelzésű rendkívüli jártaot az elő­ző évektől eltérően, az idén nemhelyezhetik lésembe. /MOT/B. —-HÁZASSÁG. Ifj. D u d 1 t s Andor dr. egyetemi tanársegéd, Dudlta Andor m. kir. kormányfőtanácsos, festőművész és neje fia, ma dél lőtt ve­zette oltárhoz a Szent Imréről elnevezett plébániatemplomban Z a i t z Marlannet, Zaitz László székesfővárosi műszaki főtanácsos és neje leányét. Az esketésl szertartást B r 1 s 1 t s Tivadar cisztercita tanár végezte. /MOT/B. AZ ORSZÁGOS PÁRDONYI GÉZA TÁRSASÁG november 3.-án. szombatoe délután fé hat árakor a Tanítók Ferenc József Háza dísztermében /'vili, uüehtkirály-ut­ca 47.EIIo emelet/ Gárdonyi-emlékünnepet tart. Az emlékünnepség után 8 órakor a Keszey-étteremben /Rákócz 1 ut 44./ ünnepi vacsora lesz az október 4.-1 közgyűlés által megválasztott tagok tiszteletéreo /MOT/B. V* «-» M r-» —HALÁLOZÁS. Özv. La m o t t e József né. született Axmann Etelka ok­tóber 26.-án, délutón 5 órakor 82 é.ves korában'meghalt. Temetése október 28.-án, vasárnap délután 4 órakor lesz a Kerepesi-temető halottasházából. Az engesztelő szentmisét 29,-én reggel 9 órakor a Szent István bazilikában mutatják be. Az elhunytban dr. L a m o t t e Károly székesfővárosi tanács,a-i édesanyját gyászol ja 0 /MOT/Bo Í]

Next

/
Oldalképek
Tartalom