Magyar Országos Tudósító, 1934. július/2

1934-07-12 [105]

EGYHÁZI HÍREK A RJSPORIÍATUS ES EVANGÉLIKUS PÜSPÖKÖK NYÁRI PIHÜNGja. A protestáns egyházfők közül G e d u 1 y Henrik dr, tiszakerületi evangélikus .püspök szokott tatfózkodási helyén, szabolcsi, szőlőjében, Balta zár Dezső dr, tiszántúli református püspök haj­dúsági birtokán tölti a nyarat, K a p i Béla dr. dunántúli evangélikus püspök az egyházkerület fej érmegyei gazdaságában, R a f f a y Sándor dr. bányakorületi evangélikus, püspök egy osztrák fürdőhelyen, R a v a s z László dr. dunamelléki református püspök egy pestmegyoi kis faluban üdül, Kiss István dr. dunáninne evangélikus püspök szintén csak rövid s z&­badságra megy, Antal Géza dr. dunántúli refprmátus püspök egy bakonyi községben, végül F a r k a s István tiszáninneni református püspök egy megszállott-területi városkában piheni ki az elmúlt munkaesztendő fáradal­mait f /l.IOT/F. -^-•HALÁLOZÁS. Dr, R ö s z 1 e r Jánosné, született Gulden Kamilla, dr. Röszlor János budapesti ügyvéd felesége július 10.-én elhunyt, temetése l'3'.-árí, -pénteken délután öt órakor lesz a tabáni temető halottasházából, ahonnan'a németvölgyi temetőben le*ő családi sirboltba helyezik örök nyu­g a lomra ,/M OT / Ilin. Pro a » m o : Fenti hir szives köziásót tisz­telettel kéri a t. Szerkesztőségektől dr« A n t? a 3 István sajtófőnök, —-ÜNNEPÉLYESEN MEGNYITOTTÁK AZ IBUSZ VÖRóSmÁRTY-TÉRI VÁRÓTERMET, Ha dél­előtt Tor m a y Géza államtitkár ünnepélyes keretek között átadta ren* töltetesének az IBUSZ-nak a Vörösmarty-térÓGerbeaud-palotában fylállitott autóbusz-várótermét, amelyet az IBUSZ a MAVART-tal és az Aut ótaxivállalat­tal karöltve létesitett. Innen indulnak majd ki ezután nemcsak az idegen­forgalmi aut ókor j árat ok és autótársasutazások, hanem a Bécsbe, a Mátrába, a Lillafüredre és a Balatonhoz induló rendszeres autóbuszjáratok is, A mo­dern stilusban berendezett, kény elmos es tágas várócsarnokban helyet ka­pott a Í.IANSZ iparművészeti és népművészeti elárusitóboltj a is, amelyet K a r g Györgyné, bár óné és Tele k i S-'ndorné grófné vezet. Az ünnepélyes megnyitáson megjelent n kereskedelemügyi miniszter képviseletében T o r m a y Géza államtitkár, ott voltak még Senn Ottó, a wá/ elnöke, Bogsch ixladar JáAV igazgató, Zilahy Dezső, a Fővá­rosi Idegenforgalmi -Hivatal igazgatója, Miklós Elemér, az Országos Idegen­forgalmi Tanács fótitkára, Drasche-Lázár Alfréd ny, rendkívüli követ es rao, -I hatalmazott miniszter, az IBUSZ elnöke, Guthardt Tódor és Bársony Oszkár, az IBUSZ vez ;rigazgatói,- Hiesz Károly a MAVART vezérigazgatója, Nádas Viktor i.iFTR igazgató, Tausz Béla az Idgenfiorgalmi Érdekeltségek Országos Szövetségének igazgatója, Marenchich Ottó a Dunapalota ós Hungária nagy­szálló vezérigazgatója, továbbá a a különböze közlékodósi vállalatok és idegonf orgaLai érdokolt s egok ' számos képviselője. A , t /Folyt.köv./ K

Next

/
Oldalképek
Tartalom