Magyar Országos Tudósító, 1934. június/2

1934-06-20 [103]

RENDŐRSÉG -;3B EGY CSEHSZLOVÁK FÉRFI HOLTTESTET FOGTAK KI A DUNÁBÓL VAGON. Június le.-ón Vúeon a Dunából egy 25-30 év közötti ismeretlen férfi holttestét fogták kii 175-18C cm. magas, arca szögletes, szeme, haja barna, orra pisze, fülei elállók, ajkai duzzadtak. Világoskék rövid vászonnadrág, sárgacsíkos zöld Ing és barnás mellény volt a -holttesten, nyakéiban és karjain áthúzva öt darab felfujt vöröoszinü uj belső kcrékp.rgumml, "Goodron" Eade is Csehszlovakio felírással. A gummikhoz egy zsák volt erősítve, benne egy darab kopott barna téli férfi kabát, nadrág és mel­lény, egy darab kék-fehércsikos uj alsónadrág, 1 darab sötét kartonIng apró fehérpöttyekkel, egy darab barna nyaksál, ogy kopott szürke sport­sapka, három pár zokni, egy darab piros-feketesikos nyakkendő, egy darab 44. számú fűzős, egész férficipő, borotva, beretvafenőszij és egy da­rab 1i sz t o s z s ok * Foltevés szerint az ismeretlen férfi ösehszlovak oldal­ról akart -'túszni a magyar . őrületre, miközben vizbefullt, /MOT/H. FŐVÁROS .1 SZ0MBAT0" LESZ k BESZKÁRT TOVAIBKÍPZo TANFOLYAMOK ZÁRÓVIZSGÁJA. A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. alkalmazottal számára műnkéstovább­képző' tanfolyamokat rendezett, egyrészt az általános műveltség fokozása érdekében, másrészt pedig a szaki seicretek bővítésére. A tanfolyam anyagát ós a tan i-t ás rendjét a Magyar Mérnök és Epit'.sz Egylettel karöltve ál­lapították meg. A kezdők és a haladók tanfolyamán számtanból,mértanból, tere kőzettanból és magyar helyesírásból vizsgáznak, ezenkívül volt két .különleges szaktanfolyam, amelyen elektrotechnikát, magosabbfoku szemtant, koosiszorkozo11ant, vasut-épitési ismeretekot, a váltóáram Ismertetését és irodalmi olvasmányokat adtak elő. A tanfolyamon D c v o c 1 s Mihály . I műszaki főtanácsos, Kor m á n y o s József mérnök, S z o n t h c Ti­bor főmérnök, ifj. Jenesek károly mérnök, L 1 p t á k Dezső for mérnök és dr. Horváth Zoltán főtitke'r voltak az el (.adók. A záró- • vizsga szombaton délután 5 órakor kezdődik a Beszkárt Akácfa-utcai szék­házának IV. emeleti termében. /MOT/D. EGYHÁZI HÍREK .1 AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TEOLÓGUS SZÖVETSÉG június 22-25 között rendezi tizedik jubileumi vándorkongresszusat Sárospntak, Miskolc, Lillnfür-ed, Diósgyör-Vasgy or, Sa j.ószentpot er, kufcnok, Ke lemér ós Aggtolok útvonalon. A kongresszus előadói F a. r k a s István püspök, dr, E n y o d y An­dor miskolci, dr. F u 1 e p kaj os zsangÖvárkonyi, N á d h á" z y Béla ' diósgyőr-vr.sgyári, S z a b ó István miskolci lelkészek és Orbán Józsof szenior. ,1 kongresszus alkalmából Sárospatakon a. főiskolai imata­rembon Miskolcon r Nemzeti Színházban ós Diósgyőr-Vasgyárban a tiszti­kaszinó nagytermében a pápai, budapootíj sárospataki, ós debreceni kém-' tusok hangversenyt rendeznek. /MOT/X, HÍREK I A SÜKETNÉMÁK ka VAKOK Ti JTÁRAl ÍJAK ORSZÁGOS EGYE SÓLETÉ június 27.-án, szerdán délelőtt 0 órakor a Süketnémák Állami Intézetében választmányi ülést tart. /kOT/k. A CSENDÖRS1.GI HÍRKÖZPONT KÖZLEMi IfáEI: . ELTŰNT. Ballá Mihály 2ö éves . ha jduszobosz ló i gazdán Vl c se lód Is­meretlen helyre távozott. Szülő inak'. és gazdájának- búcsúlevelet hagyott hátra, eeen;lybon azt Írja, hogy nem bírja tovább t;z nletet és öngyilkos lesz. A csendőrség keresi./MOT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom