Magyar Országos Tudósító, 1933. szeptember/3

1933-09-29 [085]

uACBUt OfSSZAGOS TUDÓSÍTÓ 6, törvényszéki kiadás. Budapest, 1933. szeptember 29. ZU ETERNIT-MÜVEK. /Folytatás % $-ik kiadáshoz./ - A tisz•viselőktől tudtam meg, hogy Aggteleki Pál néven fiktiv számlát vezetnek. Elmentem Czáránhoz, megkérdeztem tőle, hogr áapott-c jutalékot az Eternittől, Czárán azonban határozattan kijelen­tette, hogy semmiféle jutalékot nem kapott. Fogalmam sincs az Aggte­leki Pál féle számláról. Az elnök ezután a különböző vizberehdezési szállításokról faggta Gregoricsot, aki többszer ilyen válaszokat adott: - Lehetséges...valószinü... et - Tessék egyenes, határozott felelet/adni, - szólt rá az elnök, majd megkérdezte: - Alacsonyabb értékű csőveket szállitottak-e, mint amilyen a rendelés volt? - Nem. - Hyomást próbát végeztek-e? - Igen, kétszer is. - Jutalékot adtak Czárának j? - Nem, ez kizárt dolog. Ezután az elnök egymás után mutatott fel cédulákat, amelyeken az egyes közjégek vizberendezési munkálatai után számitott 15 százaléknyi iíisAzeg volt feltüntetve és megkérdezte Gregorics Emiltől, hogy mit je­lent a bon, amelyet a pénztár ki is fizetett* - Ezek elszámolások - volt a felelet - én kérem nag utakat tettem saját autómmal s ha az egyes helyeken­ellenőrző munkát végeztem, a költségeimet ilyen bonokon számitottam fel. A pénzt én kaptam, auto­költségre, szállásra, ellátásra és egyéb kiadásaimra. - Engedményeket adott a cég? - Igen, viszonteladóknak, szerelőknek és privát egyéneknek is . Ta Ián ha t ös ág oknak is , -Négy munkát ön végeztetett a népjóléti minisztériumnak és egyiknél sem edott engedményt. - De igen, - felelte -például Balatongyöröknél engedmény volt, hogy a csomagolást, a szállitást, az illetéket nem számítottuk. Az elnök ezután szembesítette Czárán Pétert Gregorics Emil­lel. Grehorics szemébe mondta Czáránnak, hogy az öooo pengős kölcsön ké­rése alkalmával ő megjegyezte, hogf nem a saját pénzéből, han m az Eter­nit pénzéből tud csak adni. Czárán fenntartotta azt a vallomását, ne ly szerint Ő csak később tudta meg, hogy nem Gregorics adta a kölcsönt. Ezután Bary Zoltán dr. kir. ügyész tett fel a tanúhoz kér­déseket. - Miért nem kobeleztettc be az őooo pengős kölcsönt Czárán inga tlanára? - Erre nem volt szükség - volt a felelet. - Mi történt volna, ha Czárán megterheli az ingatlanát és a cég nem tud hozzájutni a követeléséhez? - A kölcsönért személyileg is felelős voltam, - Egy olyan kis csatornázás, mint amilyen Győrökön volt ki bir 15 százalékos igazgatói utazási átalányt? - Én ennyit számitottam fel és ennyit fizettek ki nekem. - 3 a számlát nem kellett részletezni? - Nem, megbíztak bennem. - Én egy szavát sem hiszem, amit itt mondott, - csattant fel az ügyész hangja. Rondck Károly dr. védő tett fel ezután kérdéseket. - Czárán minden felelősseget az Eternitre háritott a vizveze­ték építésekkel kapcsolatosán? - Igen. Ha nem leüt volna megfelelő a munka, akkor a csöve­ket ki kellett volna emelni. - Ön 1933-ban beszélt Englisctsel és Zölddel? - Igen, januárban, vagy februárban... Zölddel egyszer. - Ön utasította Eáglischt bizonyos fotografalasokra? Még mielőtt felélni tudott volna, Patay István dr. másodéi ­nök közbeszólt: - Ne feleljen erre a kérdésre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom