Magyar Országos Tudósító, 1933. július/1

1933-07-11 [080]

A CSENDŐRSÉGI HÍRKÖZPONT KÖZLEÍ.1ÉNYEI: HALÁLOS BALESETEK, ' Jolonik János 54 áves bolyokvasvári lakos cz Uraj községhez tartozó Szennavölgyben követ fejtett. A fejtéshez használt dorong fejére esett, Fejsórülósével Jelenikot az ózdi kórházba szállították, hol röviddel azután meghalt. - V. Gy. 17. éves' szuhoi fiu a község határában egy puskát talált. Otthon örömmel mutogatta, közbon azonban a puska elsült és a la­kásban tartózkodó Horváth Dezsöné jobboldalába fúródott. Az asszony pár perc múlva meghalt. V.Gy. ellen magindult az eljárás. - Orsós Erzsébet 17 éves alsószentiváni cigánylány vízhu* záo közben az alsótolop mollettl gómeskutba zuhant. Mire észrevették el­tűnését és kihúzták a kútból, halott volt. Mindhárom Ügybon a csendőrség megindította nyomozást, hogy a balesetért terhol-e valakit felelősség* /MOT/ —A VENDÉGLŐS FIA R;JtÖTT A VENDÉGEKRE• Vágó József és G, Nagy Miklós jászapáti! lakósok Erdőtelek község határában lévő ogyik korcsmában Öscso­szólalkoztak, majd összeverekedtek a korcsmáros3al ls. A verekodés után, mikor eltávozlak a vendéglőből, a korcsmáros 14 éves fia apja forgópisz­tolyábol rájuk lőtt, Mindkccton megsebesültek, Vágó balkezén, Nagy bal ' lábán. A csendőrség a vendéglős fia ellen feljelentést tett az egri kir. ügyé sz sóghez./MOT/ —KOHOLT RABLÁS, Farka3 István mikófclval lakÓ3t Felnémet község határá­ban állítólag kirabolták éo 160 pengő készpénzét elvették tőié, A csendőr­ség a nyomozás során raegállopitotta, hogy Farkasnak nom volt 160 pengője és igy azt nom is rabolhatták el tőle, A rablás! mosót feltűnési betegségé­ben koholta, A csendőrség illetékes helyre tett jelentést az esetről »/LI0T/ HÍREK —A SZOLNOK-CSONGRiD-SZEGEDI JÁRATOK MEGSZÜNTETÉSE. A MFTR Igazgatósága közhírré 'teszi, hogy a Szolnok és Csongrád, valamint Csongrád ós Szeged közötti személyszállítással ogybokötött teherhajójárotokat árviz miatt, július 13.tra.val, további Intézkedésig megszűnte ti ./MOT/B. A h VD3UI.IA" erkély, ablak és kiskortversenyónek birálatát a szakértőbi­zottság; megkezdte. Elsősorban a kiskerteket bírálják felül ós azután követ­keznek az erkélyek ős ablakok. Örömmel állapítja mog a "VIBUMA" elnöksége, hogy a gazdasági depresszió ellenére a pályázók száma az idén 40 $»kal e­melkedett és minőségileg is az eredmény a tavalyinál jobbnak mutatkozik. /MOT/B. --felEVEL^H JONES KÖSZÖNŐLEVELE A KÜLÜGYI TÁRSASÁGNAK, Llewellyn Jones pár héttol ezelőtt, mint ismereces, több előadást tartott Budape3ton, Legelőször a Külügyi Társaság közönsége előtt értekezett a nemzeti kisebb­ségek problémáitól. Most, hogy Llov/ollyn Jones, az angol parlament tagja Londonba visszatért, rendkívül mologhangu köszönőlevelet irt dr, E ö t ­t e v é n y 1 Olivérnek, a Magyar Külügyi Társaság ügyvezető alelnökének, amelyben háláját fejezi ki azért, hogy a Külügyi Társaság előkoló közönsé­ge előtt fejtegethette a minoritásokról szélé elgondo­lásait,/MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom