Magyar Országos Tudósító, 1932. november/3

1932-11-21 [068]

Budapest, 1932, november 21. XIV.évfolyam 263 0 szám. GAZDAKÜL0ÖTTSÉG HADIK JÁNOS GRÓFNÁL. A Nagyatádi-:mlékünnop alkalmából a fővárosba összesereglett kisgazdák egy nagyobb csoportja korosáé fol vasárnap gróf Had i k Já­nost. A küldöttségben az ország minden vidékéről mintegy háromszáz gazda vett rószto I r h á z y József /Nagykörös/, Szinkovszky János /Kondoros/ ósBélteky Lajos /Hajdúszoboszló/ üdvözölték Hadik Já­nos grófot és megköszönjék a kisgazdatársadalom érdekében folytatott cél­tudatos munkássága.; és kérték, hogy a kisgazdaérdekeket továbbra is vegye pártfogásába. Hadik János gróf meghatottan mondott köszönetet az üdvöz­lésért és Ígéretet tett oz ünneplő kisgazdák előtt, hogy a kisgazdatársá­dalom jogos igény lt változctlen energiával fogja továbbszolgálni és min­1 ehetőt elkövet a nemzeti társadalom gerincét képező kisgazdaosztály gazdasági bolsogulábának megvalósításáért. A küldöttség lelkesedéssel vette tudomásul Hadik János gróf vá­laszét, majd az ország különböző részeiből egyes gazdák előadták panaszéiH: „, amelyekben a gazdavédelmi rendalet hiányosságaira és egyes lelkiismeretlen ügyvédeknek és árverési hiénáknak garázdálkodásaira mutattak rá.A panaszo­kat az Országos Gazdasági Liga J V- kivizsgálja. /I.ÍOT/B, HIMNII - - -EZR EDNAPO T TARTOTTAK A VOLT 15.MiKIR.HONVÉD ES A CS.L'S KIR * 71. EZREDBE SZOLGALT K/vTONÁK.Vasárnap a Tiszti Kaszinóban -^zrednapo.; tartottak a volt 15.m.kir.honvéd és a cs.és kir,71.ezredben szolgált katonák. Előzőleg szentmise volt. Az ezrednapon resztvettek elhatározták, hogy a két ezred hősi halottainak amiékét emléktáblával örökítik meg. Az emlékmű elkészí­tését Lányi Dezső szobrászművész - aki a világháborúban az ezredben szo?.gált - vállalta. /MOT/B. • MAI. *—HALÁLOS AUTÓGAZOLÁS BUDÁNi Vasárnap délelőtt 12 órakor halálos autógázo­lás történt 3udán, sz Alkotás-utca és Márvány-utca keres: teződésénéi«V á­n y a 1 István 24 éves sofför az Unisas Autó r.t. tulajdonát képező Bp a 30-964 rendszámú gépkocsival, hogy egy autokarambolt elkerülj ön, volán­ját félrerántotta, felszaladt a járdára és ott B u d a y János 21 éves kifutót elütötte. Budaynak a bel lába tört el és belső sérüléseket szen­vedett. A mentők az üj Szent János-kórházba szállították, ahol a délután folyamán meghalt. A rendőrség Ványai Istvánt gondatlanságból okozott em­berölésért letartóztatta. /MOT/ <mmt»m -•-LESTEK A VILLAMOSRÓL. W e 1 n 1 e r József 19 éves asz talos segéd Kő­b •:, a Kolozsvári-uton egy 28-as jelzésű villamosból kiesett. ­R . n i t z Mátyás 66 éves magánzó az Erzséb t Királyné-uton egy 67-es LzésÜ villamosról leesett. Mindketten agyrázkódást és súlyos sérüléseket ;envedtek. A mentők Weinler Józsefet a Maglódi-uti kórház ba, Relnitz Má­ásfc pedig a Rókus-korházba szállították. /MOT/M. - -^LoTÖTTE A MOTORBICIKLI. Vasárnap délben az ollői-ut 124.számú ház -lőtt 0 y ismeretlen rendszámú motorkerékpár -l üt öt te Dékán István 40 éves ía segédmunkást. A mentők súlyos fej sebekkel, agyrázkódással vitték a Rókus­! kórházba, /MOT/M. jMy —SZüRKALÁS. Ma reggel a Keleti-pályaudvarnál ismeretlen emberek hátulról t- megtámadták és a nyakába szúrtak M a r ; o n János 20 éves földmunkásnak, V ! Súlyos állapotban vitték a mentők a Rókus-kórházba. /MOT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom