Magyar Országos Tudósító, 1931. szeptember/2

1931-09-17 [058]

Kézirat, Hatodik kiadás, Budapest, 1931. szeptember 17, XIII .évfolyam 210.szám. / w HÍREK {0 A BIATORBÁSYI MERÉNYLET ÁLDOZATA. INAK TdMETRSE. Ma délután három érakor volt a biatorbágyi merénylet áldozata i­nok temetése és a megrázó tragédia országos eseménnyé avatta a mai délutánt. A déli érákban népáradat indult meg a fekete zászlókkal fellobogózott város utcáin a Vérmező leié, s autók, autóbuszok, villamosok százával vitték az utasokat Budára, s ugyancsak hatalmas csoportokban ,négyes sorokban vonultak fel a társadalmi Egyesületek Szövetségének alakulatai. A Vérmezőn díszruhás rendőrök sorfala fogadta a temetés részt­vevőit, akik több mint harmincezren szorongtak a Vérmezon és a Vérmező körül lévő utakon, sokszor még a rendőrök kordonát is át sz^kitv^. Még három ér" előtt ujabb rendörcs apatok érkeztek a főkapitányság riadón utóján és k r rt­kerba fűzve, hat Q lm°s láncot alkottak a Vérmező körül, hogy a temetés rend­jét fenn tudják tartani, hogy a kegyeletes ünnepséget semmi z r- v- ró körül­mény n" háboritsa. Mint óriási kigyó ugy h-ladt a zárt egységekben felvonuló tömeg a Vérmeze ész p ki csúcsa felé, ahol festői szépséggel állott r z ezüst sujtá­sos fekete drapériával bevont hatalmas katafalk, A hittérbon egy hatalmas fekete lepellel bevont állványon ezüstszínű kereszt állott, s előtte a tizenkilenc a.rpny és ezüstszínű koporsó. A nedves, ködös időben kísértetie­sen imbolygott * lm ndolláberek fénye, s a koporsók mögül hangos zokogás, asszonyok es gyermekek sikoltozása, s a hozzátartozók sirása tette meg^ szi­vettépőbbé az amúgy is hátborzongató képet. Tizenkilenc koporsó, kettőre a 2 angol lobogó, másik kettőre a belga és a francia színekből összer°tt lepel, s utána a magyar áldozatok koporsói,, köztük egy zsidóvá llásu h-lőtté,akinek a koporsója tiszt" fekete lepellel volt leborítva. Mindegyik koporsó elér legelőször három-három koszorút helyez­tek a hozzátartozók koszorúi mellé, a kormány , a főváros és a z államvasu­tak koszorúit. A kormány p nemzet halottjainak tekintette az áldozatokát,3 a. piros-fehér-zöld szalaggal diszitett koszorúk felírása a következő: "Kegyelet - jsléül a magyar nemzet" A l^gdiszssebb koszorút Horthy Miklós kormányzó küldötte, a következő felírással: "Az embertelen bűntény áldozata inak,Magyarország Kormányzója". Koszorút küldtek ezenkívül a különböző testületek, ugy, hogy valóságos virágerdo borította a katafalkot, több mint hatszáz koszorú gyűlt egybe, A katafrxk előtt hat^lams fekete szőnyeg fedte be a vérmező gye­pét, s ott helyezkedtek el a fekete difzruhás temetkezési alk*lm°-zottak és egyenruhás rendőrök sorfala között a notabilitások, akik a Délivesut felül érkeztek a Vérmezőre, • .•• •• egy díszszázad katonaság előtt, A kor ra á n y z ót Károlyi Gyula gr óf -miniszterelnök képviselte, aki Dara n y i Kálmán és bárcziházi B á r c z y István államtitkárok kíséretében érkezett meg és vonult el a díszszázad előtt, mialatt a zenekar a Himnuszt játszott*. Résztvett a temetésen E r n s z t Sándor népjóléti-és kultuszminiszter, vitéz Korosztes-Fischer Ferenc bel­ügyminiszter, Zsitv.ay Tibor igazságügyminiszter, Maria arlotte ol^sz követ, báré Grüben, a belga ügyvivő, lord Chirlston angol követ, Jouord francia katonai attasé, Ripka Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő polgármester,Li­ber Endre alpolgármester, '%&9*xV*&tur**-,C£ Kánya Kálmán berlini követünk, Czettler Jenő, a Képviselőház alelnöke, Sezegh-Hus zágh Miklós főkapitány, Andréka Károly, Oswrld István a Kúria másodelnöke, ^esthy Pál tte Egysé­gespárt elnöke, Rubinok István, Orffy Imre, F.Szabó Géza, T-kách Géza,Esz­tergályos János, Kertész ^iklós, Bűchler József, S-zeder Ferenc, Györki Im­re országgyűlési képviselők, Bszterházy Móric v. miniszter elnök, Strauss s tván képviselő, az Állami Számvevőszék volt elnöke, Ney Géza vármegyei főjegyző, Berczegh Ferenc felsőházi t'g, Barsl Aladár miniszteri tanácsos, Rákóczy Béla miniszteri osztálytanácsos, Ilovszky János törvényhatósági j/l bizottsági tag, Szőrtsey József, a TESZ Igazgatója, Samarjay Bajos a MÁV J/j olnökigazgatója, Szenn Ottó, Vargha Imre a pénzügyminisztérium vezetője, Tormay Géz- kereskedelmi államtitkár, Tasnádi Nagy András, ^sembery István,

Next

/
Oldalképek
Tartalom