Magyar Országos Tudósító, 1930. december/3

1930-12-23 [053]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ* Kézirat* , £> Negyedik kiadás. ——— / 2, — — Budapest, 1930. december 23;, XII. évfolyam, 291^ 3zán« ' r £• A FŐVÁROSI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE, /f oly tatás.5 j/ /A r.Egválasztott törvényhatósági bizottsági tagok nevei:/ A X. válásztókerüle tben : Szociáldemokrata tárt: Farkas István, Reisz Móric, Farkas Zoltán, Wolff-Párt: Wolff Károly, Szémann Mihály, Szabó József és mivel Wolff Károly örökös tag, helyette Pillis Károly, Rassay-Párt: Rassay Károly. Friedrich-Párt: FrieÉrich István. Egységes Községi Polgári Párt: ^ayr Hugó. és Hatolkay Kázmér. A XI.választókerületben : Wolff-Párt: Wolff ^ároly, Bittor Il­lés, Kossalka -János, Császár Ferenc és mivel Wolff Károly örökös tag, Szentgály Antalné. Friodrich-Párt: Frledrich István, Egyosült Nemzeti Párt: Vitéz Martsekónyi Imre. Egységes Közsógi Volgái Párt: Becsey Antal, de mivel örökös tag, az utána következő Barla-Szsbó József, Rassay-Párt: Rassay Károly. Szociáldemokrata-Párt: Peyer Károly és Bechtler Péter. A XII. választókerületben: Friedrich-Párt: Frledrich István, . Egys"eges Községi Polgári ^árt: Kozma Jenő és Fetracsek ^ajos. Koz­ma örökös tag lóvén, Oszoly Kálmán lép helyébe. Demokrata-Párt: Pa­kots József, Wolff-Párt: Wolff Károly, Hochonburgor Antal,Kasios Mar­git és mivel Wolff Károly örökös tag, Nagy Géza. Egyesült Nemzeti Párt: Vitéz Barczy-Barczon Gábor. Rassay-Párt: Rassay Károly* Sz.oc iáldemok rá­ta -P árt: Kéthly Anna, A XIII.választókerületben: Szociáldemokrata Pár£: ^eyer Károly. Szopessy Albert, Biro Dezső, Horv.th Pál, Gsap° Sámuel, Dom okra ta-Párt: Br°dy Ernő, Egységes Községi ^olgari ^árt: Ddnich Vi^or. Wolff-Párt: Homonnay Tivadar, Hufnagel Imre, Slachta Margit. J A XIV. választókerületben: Egységes Községi Polgári ^árt: Martin János, Bánó Dezső, Szociáldemokrata Párt: troppor Sándor,Pásztor Imre, Görey Rudolf, Bárd Imre. Wolff-Párt: Fet rovácz- Gyula, Paulheim Ferenc, Mi*h?.lovics Zsigmond, Nagy István, /zuglói/ és mivel Petrovácz Gyula örökös tag, helyébo Gyurkovich Henrik lép. Minthogy egyes listavezetőket több választókerületben ls meg­választottak, ezek nyilatkozni tartoznak, hogy ez elnyert mandátumok közül melyiket akarják megtartani és az Így felszabaduló helyeket a listájukon soron következő másik jelölt fogja betölteni, A választások során több régi városatya kimaradt, igy többek között: Holzer Sándor, G&rardi Tibor, Orova Zsigmond, Zala Zsigmond, Farkas Jézsef, Piazza Győző, Stern Szerén, Repold Károly, Klár Zoltán, Rácz Vilmos, Sármezey Endre, Körmöczi Zoltán, Guszti Károly, Láng La­jos, Koréin Dezső, Kollmann ^ez-ső, Hegedűs József, stb. /MOT/N. HÍREK —A VILLAMOSVASUTAK KARÁCSONYI FORGALMA. A Budapest Székesfővárosi Köz­lekedési Részvénytársaság közli: A karávsony esti villamesforga Íme t az ele zü evek szokásához hl ven e z iáén is korlátozzák oly m ü don, hogy d cem­ber 24-én, 3zerdán este az utolsö vonatok a végállomásokról este nyolc órakor indulna k.A végállomásokra este nyolc óra után beérkező vonatokat onnan a kocsiszínekbe irányítják. Az éjszakai tinautó járatok karácsony éjszakáján is a rendes időben közlekednek, /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom