Magyar Országos Tudósító, 1930. november/2

1930-11-11 [049]

HÍREK A TURÁNI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE. A Tur.'ni Társaság november 29-én, szomba­ton délben tizenkét órakor tartja az Országházában lévő helyiségében ez­évi közgyűlését. Elnöki megnyitót mond Pékár Gyula, majd Móricz Péter ügyvezető alelnök jelentést tesz a társaság működéséről és a tbrök intézetről, dr. Bán Aladár alelnök a finn-észt intézet működéséről szá­mol be, dr. M a r z s ó Lajos főtitkár pedig beterjeszti az évi ielentést. /MOT/B. ---BAJTÁRSI ÖSSZEJÖVETEL. A volt m.kl?.budapesti 30.honvéd gyalogezred baj­társi szövetsége november 14-én, délután öt órakor tartja szokásos havi összejövetelét a Lánchíd Kávéházban, Az emlékbizottság felkéri az ezred volt tisztjeit és legénységét, hogy az ezred történetének megírásához szükséges adatokat,magántulajdónban lévő iratokat, az összejövetel alkalmá­val hozzák magukkal, vagy küldjék ' <eH a volt 30.honvéd gyalogezred bajtársi sszövetségének /Budapest, Váczi-Utca 40.IV. 16./ /MOT/B. —KRATOCHWILL KÁROLY ELŐADÁSA A HÁBORÚS FELELŐSSÉG KÉRDÉSÉRŐL. A Pro H u n­5 ária Nők Világszövetségének november 13-án, csütörtökön délután félhat órakor a szövetség nagytermében /V.,Géza-utca 4»/ tartandó estélyen íratochwill Károly ny.altábornagy, a Mária Terézia Rend-lovagja, A háborús felelősség kérdésének mai állása és a revízió" cimmel előadást ;art. P 6 s a Lajos özvegye u AZ én koszorúm" cimű most meglelent verses­ötetéből olvas fel, /MOT/B. j KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI HÍREK --A BUDAI HEGYVIDÉKI XII .KERÜLET KERESZTÉNY KÖZSÉGI PÁRTJA a Maros-utca a lftti parthelyiseg nagytermében körzeti gyűlést tartott, amelyen £» e l e n y 1 Pál dr* főtitkár, K b o m o d y István szerkesztő és \ a haxiö-°r fővárosi bizottsági tag beszéltek a két vilá<mézet így harcáról, ismertették a párt törekvéseit és hangsúlyozták a keresz­íny egység fontosságát. A n agy s zámb a n meg jelont választók lelkesedéssel satlakoztak a part programmjához./MQT/B. :-A KERESZTÉNY KÖZSÉGI PÁRT V.KERÜLETI SZERVEZETE november 16-án,vasárnap ílelőtt tizenegy órakor a Mária Valéria-utca 12.szému h.'zban párt^nagy­'üléat tart, amelyen W o 1 f f Károly, E r n s z t Sándor és 0 s i 1 ­é r y András mondanak beszedető - A párt XI.választókerületi szervezete ;yancsak 16-án, vasárnap, délután négy órakor a Sósfürdőben rendez párt­gygyülést, amelyen W o 1 f f Károly, E r n 3 z t Sándor, Csille­y András, Petrovácz Gyula ésToperczer Ákosné mondanak szedet. /MOT/B. >"<v

Next

/
Oldalképek
Tartalom