Magyar Országos Tudósító, 1930. május/1

1930-05-08 [036]

RABLÁS MIATT SÚLYOSAN ELITÉLTEK EGY VOLT FOLYAMŐRT. Borbély János földmives Szegeden teljesített folyamőri szolgálatot, Lz ev februárjában elbocsátották a szolgálatból azzal a megokolással. hogy or.cöl­csileg teljesen megbiz atatlan. Borbély a leszerelése után Pestre .j x tt s felkereste a nagynénjét, aki figyelmeztette, hogy annak semmiértelme cinese., hogy Pesten kószáljon, utazzék haza a szüleihez "és nézzen állás után. Bor­bély nak nem nagyon tetszett a tanácss haragosan eltávozott otthonról. Este már rendőrkézre került* A Köris-utcában megtámadtak egy fiatal tiszt/iselő­nőt, és huszonöt pengőt elraboltak tőle. A "tisztviselőnő segé lykiái o ás aira a járókelők elfogták Borbély Jánost, aki semmiképpen sem akarta ellre: mi, hogy a rablást ő követte el. A fiatal leány azonban a ruhájáról felismerte tárna dójában Borbély Jánost, mire rendőrt hivtak, aki el oallitctta a- főka­pitány ságra s rablás büntette miatt megindították ellene az eljárás t , A büntetőtörvényszék Schadl-tanácsa előtt azzal védekezett Borbély, hogy a Kőris-utcában két fiatalembert minden ok nélkül megtámadtak, ő futás ­nak eredt és valószínűleg ezért gyanúsították meg őt a rablással, amiről különben nem tud semmit. A kihallgatott tanuk Borbély János ellen tettek vallomást és a tör­vényszék bűnösnek mondta ki rablás bűntettében és ezért háromévi fegyházbün tetésre itélte. /MOT/ Sz. , AZ ÜGYÉSZSÉG EL KÉS ZITETTE A WATZDORF FÉLE ÜGYBEN VIZSGÁLATI INFATTVÁíJYÁT, Az ügyészség - mint arról már megemlékeztünk tegnap, - magánokirathamis itás büntette cimén újra letartóztatta Watzdorf x Vnrád bár°t és két pénzügynökét Geszti Károlyt és Peutsoh Salamont. Vitéz Bcronkay István dr. királyi Ügyeaj ségi alelnök ma aztán elkészült már vizsgálati indítványával is és ebben kéri a vizsgálat és a vizsgálati fogság elrendelését . Az ügyészségről az iratok a büntetőtörvr' nyszék elnö kségéhez kerültek vissza,ahol Nagy Pál d r, vizsgálóbírónak osztották ki az ügyet. A vizsgálóbíró még ma délután áttanul mányozza az iratokat és valószínűleg már holnap határozni fog a vizsgálat és a vizsgálati fogság elrendelésének kérdésében. /.":".'/• a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom