Magyar Országos Tudósító, 1930. január/2

1930-01-18 [030]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ Késirat., n <~ Ötödik kiadásr „ i 1$ • „ r - ~— Budapest. 1930, január 18 0 ' XII- évfolyam 14, szám. HÍREK A MAGYAR KORMÁNY NEMZETISEGI"POLITIKÁJA 1848-49~hen c A Magyar Történelmi Társulat január 23-án., csütörtökön délután öt órakor a Magyar Tudományos Akadémián felolvasó ülést tartó Az ülésen Horváth _Jenc dr 0 felolvas­sa "A magyar kormány nemzetiségi politikája 1848-49--ben ,r című--tört éne ti ér­tekezésé^ A felolvasó ülés után az igazgató választmány tart ér telhszletet „ /MCT/E. A MENTŐK KÉRÉSE A HÁZFELÜGYELŐKHÖZ. Még 250C-nál több gyüjtőiv összege nem érkezett he a mentőkhöz? A mentők arra kérik a házfelügyelőket, hogy a gyűjtést mielőbb fejezzék be, s a gyűjtött összeget küldjék be mert a gyüjtőivek beszedését rövidesen megkezdik. /MCT/B. B-líZEVICZY ALBERT FELOLVASÁSA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN. Az Akadémia II. /bölcselet,- társadalom- és történettudományi/ osztályának január 20«-án hétfőn délután 5 órakor az Akadémia heti üléstermében tartandó ülésén Bere zevic zy Albert ig. és t.t, elnök olva3 fel "Az abszolutizmus kora" cimü munkája előkészületben leve harmadik kötetéből egy részletet, a­melynek cime; "A februáriusi pátens keletkezése," /MOT/B, VASÁRNAP TEMETIK DESEEWFFY ISTVÁN . MINISZTERI TANÁCSOST 4 Dessewff" István dr. miniszteri tanácsost a Magyarok Lengyelbarát Szövetségének alel­nökét, a kiváló publicistát, aki csütörtökén délután hirtelen elhunyt, január 19,-én, vasárnap délelőtt 11 órakor temetik a kerepesi-temetc halottasházából, ahol a gyászszertartást és a teszentelést 0 s i s z a r i k < T ános c ; püspök meghatalmazott miniszter tartja, a sírnál pedig a búcsúbeszédet az Uj Lap szerkesztősége; a Magyarok Lengyelbarát Szövetsége é^s^rszagos Pázmány Pé­ter Egyesület nevében H 1 n d y Zoltán dr, alelnök mondja,. /M0T/B O DR 6 AJTAY JÓZSEF ELŐADÁSA A JÓVÁTÉTELI KJERDESROL CEGLÉDEN. A ceglédi ipar­testület és a Magyar Nemzeti Szövetség ceglédi körének meghívására dr c A j ­t a y József, a Szövetség ügyvezető alelnöke tegnap este a ceglédi mozgó­szinkáz helyiségében előadást tartott a "Dunavölgyben tönkretett gazdasági helyzetről és a jóvátételi kérdésről" c Ajtayt Cegléd város társadalma nevé­ben 3 á r k á n y polgármester, a szövetség ceglédi elnöke üdvözölte. Az el adás után dr* Aj t a y beszédének Illusztrálására az els zakitott városokat mutatták te vetített képekben. A'pesti vendégekz-előadás után R ó n a y Jánc . ipartestületi elnök és K a r r t e r Ádám, a Szövetség ügyvezető elnöke lát ták szívesen az ipartestület helyiségében, /MOT/B. M E Z Ö G A 7, D A 3 Á G a ELÖAD/S A TAKARMÁNYNÖVENYEKRÖL B Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület földművelési és növénytermelési szakosztálya január 23,-án, csütörtökön délu­tán 5 órakor a Köztelek székházának tanácstermében ülést tart, amelyen 3 u r á n y i János a m« kir 0 növénytermelési és kisérleti állomás aljunk­tusa az ujabb takarmánynövényükről, küü^nös tekintettel a szudáni fűre, tart előadást, /MOT/B, S\

Next

/
Oldalképek
Tartalom