Magyar Országos Tudósító, 1930. január/2

1930-01-16 [030]

Kézirat. Első kiadás. Pudapest, 193C . január 16. * ^ KII. évfolyam, 12. szám. HÍREK . II!ÜTÖTTE A VILLAMOSÍRAM. Csütörtökön a kcra reggeli érákban a Ferencváro­si pályaudvaron hat méter magas létrán dolgozott P sinszky . T ános 26 éves segédmunkás, , fiatalember munkaközbena magas feszültségű áram ve­zetékéhez ért s az áram lesújtotta. Osinszky .Tános az áramütés következté­ben a létráról lezuhant s a jobb bokája eltörött. A munkás az arcán és a kezén égési sebeket szenvedette A mentőV a 3zent István kérházba vitték.­VITJAM^3GÁZ0LÍ»> Ma reggel A éra tájban a Horthy Kiklés-uti vámnál T o r ­m a labor 16 éves . munkás) és jobb lába a villamossínekre került. Ugyanakkor haladt arra a 19--es jelzésű villamos, amel ; tnek kerekei a munkás jobb látat két helyen eltörték, A szerencsétlenül járt fiatalembert a men­tők a Rékus kérházha-szállitották„/¥."T/'M..- *. ,Jj>jjtL -—LAPÁT T«RTE EGY 3ZINE3ZNÖ DEBRECENBEN iS3 PUHATESTRE HOZTAK, A kora haj­nali érákban értesítették a mentőket, hegy a debreceni vonattal a Nyugati pályaudvarra érkezett 3 zab (• Katalin 37 éves debreceni színésznő:, aki Rebreoenben lábát törte, A mentők a színésznőt a Kun-utcai kérházba szállí­tották, /MOT/JÍ, —-—KIRAKATIfLVAJLÁ3, Az éjszakai órákban az Alkotás-utca 13 « számú házban léve divatáru üzlet utcára nyilé kirakatát Ismeretlen tettes álkulccsal kinyitotta és onna-n selyemharisnyákat és más ruhaneműt elvitt./jtfPT/ffi. ELÖATÁ3 TABÁN JÖVOJERC'L. A Szahad^Tolgári Kör nagytermében január 18.-án, szombaton este r * érai kezdettel vitéz budahegyi I a u e r János építész­mérnök előadást tart a Tabán jövőjéről. / M07/P. TAHTJIiLANYl KIRÁNDULJ , Az Erzsébet néoakadémai január 19.-én, vasárnap térképeIvcsási és tereptani kirándulást rendez,. Útirány: Zugliget-Jánoshegy­Eudafceszi. Találkozás a zugligeti villamos végállomásán reggel 9 érakor. Vezető 3 c h o 1 t z Fái Kornél,/MOT/B« AZ AP PONTI F JT7KTTNIKA. BÁLJÁT január 22, -én rendé zlK a fővárosi Vígadé összes termeiben. Páliroda: VII, 3zövetség-utca 14, Telefon József 3f8-57. /KQT/B. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom