Magyar Országos Tudósító, 1929. március/1

1929-03-01 [007]

Kézirat. //.// Első kiadás. / Budapest, 1929. március 1. 'f v XI. évfclyam 50* szam.­R' E N r Ö R s :'i 5. > JB JLTÜFT. Taká^. s Lajos 29 éves kocsis Baross-ut-a 78 szárr.u házban lévő E lkalmaz.:.si helyéről eltűnt. A rendőrség kere s i ./M0T,/R . II' HÍREK.' '9 ---DIAKTAlaJLMANYUT FRANCIAORSZÁGBA ÉS OLASZORSZÁGBA. A Párisi t.agyar Diákegye- ' sülét utazási osztálya, amely a MEFHfí Z tanulmányútjait rendezi, március 24.­étofc kezdödóleg £1 napos tanulmányutat szervez. Megtekintik Parist, Riviérát és Északolasz országot. Részvételi dij egyetemi hallgatóknak 3*5.- rengő, kísé­rőknek 4or rengő. Jelentkezni március 6.-áig u*Mefhosz utazási osztályénál IX. Feren^-k*rut 38. földszint 2./ lehet. A nyár folyamén tc'bb tanulmányutat rendeznek Európa különböző országaiba, sőt esetleg Amerikába is./lv'^T/B. AZ ER 2. SÉFET NÉT AKADÉMIA ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSAI. Az Erzsébet Népakadémia u- j^vó iTt.en, esténként fél 7 órai kezdettej; a Néiüet-Utca 44. számú polgári is­kolában a következő ismeretterjesztő előaúésckat rendezi: Március 4.-én hétfőn Kiss István székesfővárosi tanár "A fizika teint a körülöttünk mozgó világ megismerésére vezető tudomány" címmel, március h .-én kedden Dittrich Vilmos dr., főgimnáziumi tar.ár "A világirodalom legynagyobb keltői" kimmel, pénteken Kari János dr. "A föld élete" címmel t ar1 e 1 cadás t./V A T/F . * • MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLET ÉNEK KÖZGYŰLÉSE. A Magyar Kémikusok Egyesületé márnius 13.-án délután <5 órakor a Magánmérnök^k Országos Szövetség éhek helyi­ségeién /VI. Andrássy-ut 23./ tart la rendes évi közgyűlését, r f e i f e r ; rná«. ügyvezető elnök megnyitóbeszéde után letárgyalják a napirendet, £ majd J á h n József az országos Királyi Bírósági Vegyészeti Intézet ny. iga. gatór'a "Gondatlanságból és tudatlanságból származott mérgezési esetek" cimrrel >. 1 ő ad é s t t a r t. /M OT/B . HOLTTESTET TALÁLTAK A DUNA JEGÉN. Pénteken reggel a Lánchíd járókelői arra lettek figyelmesek, hogy a hid közeiéhen a Duna jegén egy férfi fekszik, értesítették a tűzoltókat, akik az ismeretlen ember* kimentéséhez fogtak. A hídról kötéllétrát bocsajtottak a jég fölé, egy tűzoltó lemászott s a Duna jegén fekve embert kötélhez erősítette .Az ismeretlen férfit felhúzták a Kldra, ahcl a mentŐorvocok megvizsgálták. Megállapították, hogy már órákkal előbb meghalt, valószínűen megfagyott, a testén található sérülésekből azonban arra következtettek, hogy a hidrái ugrott a Dunát a és a jégtáblán agyonzúzta magát* A munkáskülsejü 65 óv körüli férfi személyazonosságát megállapítani nem.tudták Holttestét a törvényszéki orvostani intézette szállították./M 0 T

Next

/
Oldalképek
Tartalom