Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1986-1987 (1-a-78)

1986. december 2. / Rektori Tanács ülés - A Főiskola képzési rendjéről és idejéről szóló előterjesztés véglegesítése - Nyári művésztelepi gyakorlatok jövőjére vonatkozó elképzelések megvitatása - Főiskola fegyelmi testületének megválasztása - Aktuális problémák megtárgyalása

A Emlékeztető a MKF kibővített Rektori Tanács 19Ö6. december 2-án megtartott üléséről. Jelen у annak; Kiss István rektor Kleineisel János rektorhellettes dr.Feledy Balázs főtitkár Nagy Gábor párttitkár, egy.docens Vecsey Csaba szb.titkár, egy.adjunktus Gerzson Pál tanszékvezető Vigh Tamás tanszékvezető Raszler Karoly tanszékvezető ✓ Zelenák Crescencia tanszékvezető Szinte Gábor tanszékvezető Varga Dezső Rest.Int.igazgató Szabados Árpád tanszékvezető Kólya Dániel tanszékvezető Cifka Péter tanszékvezető Stark István KlSz titkár Poszpisek Márta hallgató Napirendi pontok; 1. A Főiskola képzési rendjéről és idejéről szóló előter­jesztés véglegesítése, 2. a nyári müvészteiepi gyakorlat jövőjére vonatkozó elkép­zelések megvitatása, 3. a Főiskola fegyelmi testületének megválasztása, 4. egyben az aktuális problémák megtárgyalása. dr.Feledy Balázs főtitkár az 1.napirendi ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy már többször megtárgyalta a tanári kar, s most már - az idő rövid­sége miatt is - döntést kell hozni. Szükséges ez azért is, mert az új Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásához fontos az oktatás új képzési rendjének lefektetése. A Minisztérium már elvi egyetértését megadta. A Ingjelentősebb vita a megújított tanárképzés és a vizuális nevelés körül alakult ki. Ezen be­lül vitát váltott ki a művészeti iró megnevezés es képzése. Felmerült a kérdés, hogy a Főiskola képes-e vállalni. Végülis a kifejezés megváltoz­tatásánál maradtunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom