Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1982-1983 (1-a-74)

1982. december 29. / Egyetemi Tanács ülés - Személyi ügyek - Állami támogatásokról szóló intézményi szabályzat2 - 1983. évi szentendrei művészeti főiskolai találkozóval kapcsolatos teendők - Oklevélhonosítás - Kiutazási tervek - Ős Gabriella testnevelő tanár értékelés módosítását kéri

Jegyzőkönyv felvéve 1982* december 29-©n, a Iá yar Képzőművészet;! Főiskola Egyetemi 2. nács ülésén« Jelen vonnak: elnök somogyi József rektor titkár dr*Felc у Balázs f'titkár tisztségük alapján: Balogh Jenő tanszékvezető dr* Jogdány Fert ne lek.vez» Ctfka 1 éter tanszékvezető dr*Kntz Géze int zetvezető Kokas Ignác tanszékvezető Uakláil József tanszékvezető dr«J!emee László t nszékvezető Kaezler Károly tanszékvezető Szinte Gátőr tanszékvezető Selenák Creecencia tanszékvezető Telemann Tamás KIS2 titkár Választás alapján! El oki Jánoe egyetemi t.nár Gerzson Iái egyetemi docens Kleineieel János egyetemi docens Bot у László egyetemi docens Varia Dezső egyetemi tanár Vigh Tamás egyetemi tanár Kiss Imre azt»részéről Kovács Gabriella KIöZ H Schwortz Rezső KISZ " Művelődési linisztérium részéről* dr.Vári Györgyné et«nő Kcvanecz Ilona könyvtárvezető Főnyi lózáné t nulmányi hiv*vez* dr«CyenS8 István é rektori liiv.vez» Zrupkó Károlyné szem«ea« .lefjhivottakl Nagy Gábor egy« tanársegéd Szabó lóter óraadó Jegyzőkönyv vezetői Fényes Ferencné Távol van. ,k* Kardos János egyetemi docens Fekete György esakközéiskolí. igezg tó Vecsey Csaba egyetemi tanársegéd Dienes Gábor egyetemi tanársegéd bomo/yi József rektor üdvözli a megjelenteket, majd átadja a szót dr»Feledy Balázs főtitkárnak« napirendi pontok, ismertetése után bejelenti,hogy a gazdasági liiv tál elfoglaltsága mii : t a 4»ns.j ireni jonfc elmarad«

Next

/
Oldalképek
Tartalom