Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1977-1978 (1-a-69)

1977. november 9. / Egyetemi Tanács ülés - Művésztelepi tapasztalatok megbeszélése

J eg.у zokon у у mely készült 1977. november 9-én a Magyar Képzőművészeti Főiskola Tanácstermében. Napirendi pont: müvésztelepi tapasztalatok megbeszélése Jelen vannak: Cifka Péter egyetemi docens, főtitkár dr.Nemes László tanszékvezető egyetemi tanár Vigh Tamás egyetemi docens Sarkantyú Simon egyetemi tanár Kokas Ignác egyetemi tanár Blaski János egyetemi docens Raszler Károly tanszékvezető egyetemi tanár Parizán Mihály műhelyvezető Gerzson Pál egyetemi docens Veres Sándor egyetemi docens Iván Szilárd egyetemi tanár Dienes Gábor egyetemi tanársegéd König Róbert műhelyvezető Zelenák Crescencia egyetemi docens Szent-Gály Erzsébet egyetemi tanársegéd Varga Dezső egyetemi docens Sváby Lajos egyetemi adjunktus Tamási Zoltán tanszékvezető egyetemi docens Szabó Iván egyetemi tanár Cifka Péter: felkéri a jelenlévőket, mondják el müvésztelepi tapasztalataikat, hogy a szükséges változtatásokat az Egyetemi Tanács elé terjeszthessék jóváhagyásra. Hozzá szó 1 á s о k: Szabó Iván: fontosnak tartja a müvésztelepi munkát, mert a diák az ottani élményeiből akár egész évbentud dolgozni. Egy uj tár­sadalmi környezetbe kerülve látóköre bővülhet, és olyan lehető­ségek nyilnak előtte, amelyek a Főiskolán nem adottak. Javaslata, hogy az eddigiektől eltérően a müvésztelepek előre elkészített program szerint működjenek, melyet a telepvezető tanár akár egyéni bemutatás, akár kiállítás formájában számon kell, hogy kérjen a diákoktól. Fontos, hogy a szaktanár mindig jelen legyen. Raszler Károly: a salgótarjáni müvésztelepről pozitiv benyomásai alakultak ki. Ennek egyik oka talán, hogy a szükséges feltételek biztosítottak voltak. Lehetőség volt újabb technikai eljárásokkal megismerkedni az ottani Zománc-, acél- és üveggyárban. Véleménye szerint is szükséges a müvésztelepi gyakorlat, de csak kis lét­számú és jól megválasztott helyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom